0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] RE Sugar, Fructose WH Staff

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Kiểm tra chứng từ thực hiện giao dịch vật tư với NCC; kiểm tra chứng từ xuất và nhận hoàn kho vật tư theo Reservation, cost center đảm bảo vật tư giao dịch theo qui trình, thủ tục ban hành

– Thực hiện xuất và nhận hoàn kho vật tư theo chứng từ được duyệt đảm bảo đúng số lượng, chủng loại, Pack size, giá trị vật tư giữa chứng từ được duyệt và vật tư tồn kho đảm bảo cung cấp vật tư cho bộ phận sử dụng/ khách hàng đúng với chứng từ được duyệt

– Kiểm tra việc hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ tuân theo qui trình, thủ tục đảm bảo vật thiết bị, dụng cụ luôn còn thời gian hiệu chuẩn trong quá trình bảo hành

– Sắp xếp và phân loại, lưu trữ hồ sơ gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, dễ tìm để cung cấp cho bộ phận audit, cấp trên kịp thời

– Tuân thủ 5S, ATLĐ, PCCC, ISO – HACCP để kiểm tra chất lượng công việc theo tiêu chuẩn quốc tế, đúng yêu cầu luật định


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp THCS trở lên

– Ưu tiên vi tính văn phòng