0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Scheduler QA&QC Manager – Khối Bất động sản

Quyền lợi

 • Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực và cạnh tranh trên thị trường FMCG.
 • Môi trường chuyên nghiệp, quy trình chính sách, hệ thống tiên tiến.
 • Chế độ bảo hiểm cho cá nhân và gia đình.
 • Quy trình đánh giá năng lực cá nhân định kỳ, ghi nhận và khen thưởng kịp thời.
 • Xe đưa đón.

Mô tả công việc

 • Kiểm soát việc lập kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch các công việc của các bộ phận.
 • Chủ trì phối hợp lập ra các quy định, quy chế, quy trình thực hiện và các form mẫu của Khối.
 • Kiểm soát tuân thủ: Thực hiện công tác thanh tra với các bộ phận, phòng ban của Công ty nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định, đảm bảo việc tuân thủ các kế hoạch công việc đã được phê duyệt, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm.
 • Kiểm soát chất lượng, ATLĐ.
 • Quản lý điều hành, kiểm soát tổng thể các công việc chuyên môn của từng bộ phận dưới quyền.
 • Quản lý kiểm soát kế hoạch đào tạo phát triển nhân viên của bộ phận mình quản lý

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế xây dựng thuộc khối các trường Đại học có đào tạo liên quan đến xây dựng.
 • Trên 05 năm kinh nghiệm ở chức danh tương đương, trên 10 năm kinh nghiệm chuyên môn ngành xây dựng.
 • Kinh nghiệm chuyên môn giám sát công trình, quản lý dự án, kiểm soát chất lượng, QAQC, lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch.
 • Nắm vững các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến Xây dựng, ATLĐ.