0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên viên phát triển tài năng/ Talent Development Specialist

Giá trị thp mang lại

Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Cơ hội mở cho mọi người (thăng chức, thuyên chuyển tùy theo năng lực & nhu cầu)
Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo


Mục đích công việc

Tham gia thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống phát triển Nguồn quỹ tiềm năng để mở rộng nguồn quỹ tài năng cho Tập đoàn

 • Rà soát, đề xuất, chỉnh sửa chính sách/qui định/qui trình/hướng dẫn công việc/ chương trình và các công cụ liên quan đến quản lý Nguồn quỹ tiềm năng.
 • Lập kế hoạch và thực hiện truyền thông giới thiệu qui định/chính sách/qui trình quản lý Nguồn quỹ tiềm năng khi có cập nhật mới.
 • Tiếp nhận phản hồi, giải đáp vướng mắc của các phòng ban chức năng liên quan đến quy trình, quy định về quản lý Nguồn quỹ tiềm năng
 • Đưa ra cách thức theo dõi, giám sát tính hiệu lực của Quy trình Quản lý Nguồn quỹ tiềm năng và thực hiện theo dõi, giám sát.

Thiết kế, triển khai các chương trình phát triển cho nguồn quỹ tài năng

 • Đề xuất các chương trình phát triển cho nguồn quỹ tài năng dựa vào phân tích năng lực hiện trạng và mục tiêu chiến lược phát triển con người.
 • Tham gia thiết kế các chương trình, tài liệu, công cụ phục vụ cho việc phát triển năng lực của nhóm tài năng.
 • Theo dõi tiến độ kết quả/ đo lường/ báo cáo kết quả/ hiệu quả triển khai các chương trình phát triển Nguồn quỹ tiềm năng, phát triển kế thừa; đề xuất những giải pháp nâng cáo tính hiệu quả của các chương trình.
 • Quản lý các bộ năng lực yêu cầu của Tập đoàn;Theo dõi, ghi nhận các điểm ứng dụng chưa hiệu quả các bộ năng lực yêu cầu của các đối tượng và đề xuất các giải pháp nâng cao tính hiệu quả ứng dụng.
 • Tham gia biên soạn bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa các nội dung yêu cầu năng lực khi có yêu cầu.
 • Tham gia thiết lập mục tiêu Learning & Growth trong ngắn hạn và dài hạn.
 • Tham gia các dự án/chương trình của công ty/ khối HR/ phòng khi được phân công.

Các điều kiện cần có

– Có 2-3 năm kinh nghiệm mảng L&D/ HR

– Tiếng Anh thành thạo