0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Thủ kho hóa chất (2000 & 3000)

Quyền lợi

 • Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe
 • Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phụ cấp, trợ cấp khác.
 • Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng
 • Cơ hội mở cho mọi người (thăng chức, thuyên chuyển tùy theo năng lực & nhu cầu)
 • Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo

Mô tả công việc

 • Thực hiện việc nhập xuất hàng theo kế hoạch đã được triển khai đảm bảo đạt kết quả mục tiêu nhóm /bộ phận.
 • Kiểm tra chứng từ thực hiện giao dịch vật tư MRO với NCC và các phòng đảm bảo vật tư giao dịch tuân theo qui trình, thủ tục ban hành đảm bảo nhập hàng từ NCC đúng với kế hoạch phê duyệt và xử lý kịp thời các chứng từ không đúng qui trình, thủ tục.
 • Thực hiện dán thẻ nhận dạng và di chuyển vật tư từ khu vực chờ kiểm sang khu vực chứa hàng cần trả hàng NCC hoặc khu vực chứa hàng chờ sử dụng dựa vào kết quả kiểm tra vật tư đầu vào và kết quả chuyển tình trạng trên hệ thống SAP để số lượng tồn kho thực tế và hệ thống trùng khớp
 • Kiểm tra tồn kho vật tư gia công, ký gửi tại NCC, tồn kho tại kho vật tư đúng với việc giao dịch chứng từ, tồn kho tại các sloc của vendor
 • Kiểm soát tồn kho, quản lý kho bãi.

Yêu cầu

 • Trình độ THPT trở lên, biết tính toán, chữ viết rõ ràng.
 • Ưu tiên biết sử dụng vi tính