0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Trưởng Phòng Đấu Thầu Và Kiểm Soát Kinh Tế – Quantity Surveyor Manager

Quyền lợi

 • Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực và cạnh tranh trên thị trường FMCG.
 • Môi trường chuyên nghiệp, quy trình chính sách, hệ thống tiên tiến.
 • Chế độ bảo hiểm cho cá nhân và gia đình.
 • Quy trình đánh giá năng lực cá nhân định kỳ, ghi nhận và khen thưởng kịp thời.
 • Xe đưa đón.

Mô tả công việc

 • Kiểm soát việc lập kế hoạch, tổ chức và điều phối các hoạt động về hồ sơ mời thầu, công tác đầu thầu nhằm có nhà thầu phù hợp.
 • Lập kế hoạch, tổ chức và điều phối các hoạt động về thanh quyết toán của các dự án nhằm xử lý hồ sơ thanh toán đúng hạn.
 • Lập kế hoạch, tổ chức và điều phối các hoạt động về ngân sách và dự toán các dự án nhằm kiểm soát tổng chi phí.
 • Quản lý nhà thầu, đơn vị thuê ngoài hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của dự án.
 • Thiết lập, cập nhật các quy trình chính sách theo chức năng nhiệm vụ của phòng nhằm đạt được mục tiêu công việc, quản lý rủi ro và phối hợp hiệu quả với các phòng ban liên quan.

Yêu cầu

 • Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch.
 • Kỹ năng giám sát, phân tích và đánh giá.
 • Kỹ năng quản lý đội ngũ, huấn luyện và đào tạo.
 • Kỹ năng thương thuyết và đàm phán.