0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương]_Corp. QA Compliance Audit Executive / Nhân viên QA – Đánh giá tuân thủ

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Lập kế hoạch audit chi tiết theo kế hoạch audit hàng năm đã được CEO phê duyệt hoặc theo chỉ đạo của cấp trên;

Thiết lập nội dung đánh giá và thông báo đến bộ phận gồm:

– Xác định nội dung đánh giá đã được phê duyệt

– Thông báo nội dung, thời gian, địa điển cho bên được đánh giá

Thực hiện đánh giá theo kế hoạch đã duyệt tuân thủ theo quy định hiện hành, các yêu cầu của tiêu chuẩn mà công ty áp dụng và phù hợp với ISO 19011;

Báo cáo kết quả audit, các sự không phù hợp phát hiện trong quá trình audit. Gửi đề xuất, kiến nghị cải tiến/ khắc phục đến bộ phận liên quan và cấp trên;

Phát công cụ cải tiến điểm không phù hợp;

Sắp xếp, lưu trữ, bảo quản hồ sơ đánh giá;

Giám sát bằng chứng CCCT.


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Ưu tiên các nghành Thực phẩm, Hóa học, Môi trường, Sinh học, Quản trị chất lượng

Đọc, hiểu tài liệu Anh văn chuyên nghành

Ưu tiên có kinh nghiệm