0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương]_MA Specialist -Makerting (Media)

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

I. LẬP KẾ HOẠCH – TỔ CHỨC THỰC HIỆN – KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT
– Lập và kiểm soát, lập báo cáo hàng tháng việc chi tiêu của ngành hàng No.1 Marketing so với ngân sách được duyệt
– Kiểm tra việc hạch toán chi phí đúng từng khoản mục, từng chương trình.
– Đánh giá chỉ số ROI và kiểm soát việc chi tiêu mua dịch vụ Marketing thông qua kênh tài trợ, Event,… trong phạm vi ngân sách được duyệt của ngành hàng NO.1.
– Phối hợp với Khối Marketing Service đánh giá hiệu quả đầu tư thông qua các chỉ số: Cost, Place, ROI, high reach, etc…
– Phối hợp với bộ phân Marketing để dự báo và kiểm soát chi tiêu nhãn hàng No.1 để đạt được các chỉ tiêu KPI như GRPs, BUMO, TOM, Market Share, etc…
II. BÁO CÁO
– Bảng phân tích định lượng các chương trình khuyến mãi, tung sản phẩm mới của ngành hàng NO.1
– Bảng đánh giá lại chương trình khuyến mãi và tung sản phẩm mới sau khi thực hiện của ngành hàng NO.1.
– Dự toán tình hình Lời Lỗ của ngành hàng No.1 cho tháng sau, quý sau, và phần còn lại của năm tài chính)
– Báo cáo phân tích khối marketing sử dụng trong cuộc họp.
– Báo cáo trích trước các khoản DME của Marketing và Special account ( nếu có) hàng tháng.


Các điều kiện cần có

-Kiến thức về nghiệp vụ tài chính, thiết lập , kiểm soát ngân sách

-Kiến thức về ERP, Power BI,

-Kiến thức về Sales & Trade và Thị trường FMCG

-Kiến thức đánh giá hiệu quả tài chính (ROI) trước và sau khi thực hiện các hoạt động bán hàng, thương mại để đưa ra các điểm nổi bật về cơ hội , rủi ro , bất thường kịp thời