0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương]_MA Specialist Production, Chu Lai

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

-Lập ngân sách các khối sản xuất tại nhà máy Chu Lai cho năm xx đúng thời hạn theo đúng kế hoạch đề ra

-100% báo cáo FFCR khối sản xuất tại nhà máy Chu Lai có đưa dự báo tài chính cho các tháng /quý còn lại trong năm

-Chi nhánh bảo trì MMTB của khối sản xuất tại nhà máy Chu Lai không vượt qua ngân sách hàng quý theo QOP cập nhật. Những trường hợp ngoại lệ mà CEO phê duyệt được xem là ngân sách bổ sung.

-Báo cáo phân tích chênh lệch chi phí chuyển đổi sản phẩm (conversion cost) của nhà máy Chu Lai giữa thực tế với target

-100% Báo cáo MFPR thuộc khối sản xuất tại nhà máy Chu Lai phải có phân tích Variance Analysis, nhận diện Root Cause của Variance :Leading các bộ phận liên quan cùng đề xuất các Action Plan để hiệu quả đóng  GAP của từng quý


Các điều kiện cần có

-Kiến thức về các nghiệp vụ tài chính và thiết lập , kiểm soát ngân sách

-Kiến thức về ERP(SAP phân hệ PP, FICO), Power BI

-Kiến thức về tính và kiểm soát giá thành cho ngành hàng FMCG

-Kiến thức đánh giá hiệu quả tài chính (ROI) trước và sau khi thực hiện các hoạt động bán hàng sản xuất và đưa ra các điểm nội bật về cơ hội, rủi ro, bất thường kịp thời