0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương]_Real Estate & Investment Accountant Specialist

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  1. Theo dõi các giao dịch Đầu tư Vốn & đầu tư BĐS:

     –     Căn cứ vào các giao dịch đ ã được thực hiện trong ngày. Cập nhật trên bảng excel và trên SAP.

     –      Theo dõi công nợ đầu tư Vốn để thu hồi Vốn đúng kỳ hạn.

      –      Theo dõi tiền độ thanh toán các giao dịch BĐS và ghi nhận vào Báo cáo Danh sách BĐS đầu tư.

 

  1. Phối hợp với team đầu tư để hoàn thành các deal giao dịch BĐS và đầu tư Vốn với vai trò là Kế toán:.
  • Phối hợp với các đồng nhiệp trong phòng để cùng thực hiện các nghiệp vụ phát sinh trong giao dịch đầu tư BĐS & đầu tư Vốn hàng ngày: Về chứng từ; về hồ sơ pháp lý về chứng từ Bank; sổ phụ ngân hàng.

Xử lý với Ngân hàng khi có phát sinh tình huống.

  1. Định kỳ tính lãi cho các khoản đầu tư:

– Căn cứ vào từng Deal giao dịch Đầu tư Vốn. Tính lãi cho các khoản đầu tư tới hạn và quá hạn.

-Thông báo tới KH và đảm bảo việc thu hồi lãi.

         Báo cáo trên SAP.

  1.     Báo cáo Bảng danh sách các BĐS đã đầu tư.
  2.     Báo cáo theo dõi Đầu tư Vốn + lãi đầu tư.

Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp Đại học kinh tế hoặc ngành Tài chính ngân hàng, hoặc Tài chính kế toán./ Finance and Accounting; Financial Banking

-Sử dụng các phần mềm quản lý & Microsoft Office: Thành thạo / Microsoft Office skill good

-Anh văn khá / Good English

-01 năm kinh nghiệm/ 01 year experience