0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Trade Marketing Executive

Quyền lợi:

+ Hưởng đầy đủ BHXH, BH sức khỏe

+ Thưởng tháng 13, thưởng thành tích, dịp lễ, sinh nhật, phép năm, phụ cấp, trợ cấp khác.

+ Kế hoạch phát triển nghề nghiệp rõ ràng

+ Được đào tạo và phát triển kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý & kỹ năng khác


Mô tả công việc:

Tham gia cùng BM/SBM trong việc xây dựng kế hoạch tiếp thị hàng năm cho nhãn hàng được phân công/Participate with the BM/SBM in building Annual Marketing Plan for the assigned brand

– Phát triển các yếu tố của chiến lược nhãn hàng bao gồm sản phẩm, giá, quảng bá, địa điểm và để xuất/ phù hợp với mục tiêu của nhãn/ Develop elements of the brand strategy covering Product, Price, Promotion, Place and propose/align brand objectives

– Thực thi lịch tiếp thị đã duyệt của nhãn được phân công/ Execute the approved Marketing Calendar of the assigned brand

– Phối hợp với các đối tác và nhà cung cấp trong việc sản xuất với các chương trình truyển thông và quảng các đảm bảo hiệu quả và đúng hạn/ Coordinate the production of all advertising and communication programs with agencies and vendors to ensure effective, timely execution

– Phân tích sự phát triển của các nhãn đợc phân công (sức khỏe của nhãn, sản lượng bán hàng, thị phần)/ Analyse the development of the assigned brand/s (brand health, sales volume, market share)

– Tóm tắt và phối hợp với bộ phận nghiên cứu thị trường để để lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp thị/ Brief for and coordinate with market research for the planned marketing activities

– Hỗ trợ BM/SBM và CMO trong việc viết các bài báo nghiên cứu sáng tạo và nghiên cứu/ Support BM and CMO in writing creative, media & research briefs

– Thu thập thông tin về chiến lược và các hoạt động của đối thủ canh tranh, nhu cầu hiện có và tiềm ẩn của khách hàng/ Collect Information for competitor strategies & activities, customers insights and needs

– Làm việc với Trade marketing để đảm bảo truyển thông nhãn đúng qua các kênh/ Work with Trade Marketing to ensure the right brand communication by channel

– Làm việc với sales, trade marketing để đảm bảo các kế hoạch kinh doanh và tiếp thị được thực hiện đúng và hiệu quả/ Work with sales and trade marketing teams to ensure marketing and sales plans are executed effectively

– Thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền bởi BM/SBM/ Execute all tasks delegated by Brand Manager/ Sr BM

– Cung cấp dữ liệu nghiên cứu cho ICS để tải lên trên dashboards và đảm bảo các dữ liệu nghiên cứu được hiển thị trên bảng theo lịch trình đã lập/ Provide research data to ICS to up-load on dashboards & ensure the research data displayed on dashboards as scheduled


Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp cử nhân, các chuyên ngành kinh doanh, tiếp thị hoặc quảng cáo/ University degree in business, marketing or advertising
  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiếp thị hoặc quảng cáo/ Minimum 1 year working experience in marketing or advertising
  • Kinh nghiệm làm việc liên khối/ phòng ban/ Experience in working in cross-functional teams
  • Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế/ Proficient in English is preferred
  • Thành thạo MS Office/ Proficient in MS Office
  • Kỹ năng giap tiếp trực tiếp và bằng văn bản xuất sắc/ Excellent written and verbal communication skills
  • Có thế mạnh trong tư duy và khả năng phân tích số liệu/ Strong analytical abilities/mindset
  • Có hiểu biết cơ bản về hoạch định kế hoạch tiếp thị/ Understanding of Marketing Planning
  • Suy nghĩ sáng tạo / Creative Thinking
  • Định hướng hành động  và có tinh thần trách nhiệm cao/ Accountable and action oriented