0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Chu Lai] EOHS SPECIALIST- CHU LAI

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc Đề xuất góp ý xây dựng và triển khai  kế hoạch để đạt OSGM Trong lĩnh vực  môi trường an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Thực hiện kiểm tra , giám sát  và thực hiện cải tiến cho các chương trình , chính sách, nội quy, quy trình, chính sách, nội quy, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

đề xuất kế hoạch đánh giá  hệ thống quản lý môi trường , an toàn sức khỏe

thực hiện kiểm tra giám sát  và thực hiện cải tiến  đói với các đánh giá nội bộ  và đánh giá bên ngoài

đề xuất các kế hoạch chương trình hoạt động liên quan đến lĩnh vực EOHS


Các điều kiện cần có: tốt nghiệp đại học, cao đẳng : ưu tiên các ngành  Môi trường,  Cơ Khí, Hóa Chất , Công nghệ , Ytế…

có giấy chứng nhận huấn luyên an toàn lao động  cơ bản( nhóm 4)

có kiến thức về tiêu chuẩn ISO

luật định liên quan đến môi trường  và an toàn vệ sinh lao động

sử dụng thành thạo word, excle,

ít nhất 3 năm kinh nghiệm