0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Chu Lai] Security Staff On Duty – Chu Lai

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Thực hiện kiểm tra, giám sát tài sản, khách và nhân viên Công ty khi ra vào cổng nhằm đảm bảo không mất mát tài sản của Công ty, tuân thủ các quy định liên quan việc giám sát việc ra vào cổng. Tuyên Truyền và phổ biến nhân viên nhằm hạn chế các phạm trrong công ty trong phạm vi thực hiện an ninh.

Thực hiện kiểm tra và quản lý các khu vực công cộng, khu vực chung trong phạm vi Công ty(cổng ra vào, lối đi chung, sân bãi…) đảm bảo mỹ quan chung và phù hợp quy định Công ty trong phạm vi thực hiện an ninh.

Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các phòng trong Công ty thực hiện diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp về An Ninh theo kế hoạch được duyệt.

Nhận diện các rủi ro, đánh giá  mối nguy và lên kế hoạch sẵn sàng ứng phó giảm thiểu nhằm đảm bảo mức độ sẵn sàng khi xảy ra rủi ro. trong phạm vi thực hiện an ninh.

Thực hiện việc bảo quản, bảo dưỡng định kỳ các dụng cụ phục vụ công tác An Ninh đảm bảo sẵn sàng khi có sự cố..


Các điều kiện cần có

  • Tốt Nghiệp Trung Học trở lên
  • Tham Gia thực hiện nghĩa vụ Quân Sự trong lực lượng Vũ Trang (Sơ cứu, phòng cháy chữa cháy, an ninh)
  • Vi Tính Văn Phòng
  • Anh Văn : Cơ bản
  • Ưu tiên có kinh nghiệm,chứng chỉ bảo vệ, bộ đội – công an xuất ngũ và vị trí tương đương hoặc làm việc cho Công ty Bảo Vệ Dịch Vụ.