0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên Viên Đối Tác Hành Chánh Nhân Sự/HR & Admin Business Partner Specialist

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Ngoại ngữ/ Nhân sự
 • Deadline:
  19/02/2023
 • Job Level:

Mô tả công việc:

1. Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban khách hàng (số lượng CV, chất lượng CV, chất lượng ứng viên…) và kịp thời đề xuất, thực hiện các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng đúng hạn.

– Thực hiện tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nguồn lực cho cấp Giám Sát trở xuống của khối Sản xuất

– Báo cáo tình hình đáp ứng yêu cầu hàng tuần của Khối khách hàng đến cấp trực tiếp, đặc biệt các phiếu YCTD có rủi ro bị trễ hạn

– Đề xuất ý kiến cải thiện hiệu quả tuyển dụng trong trường hợp chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng. Thực hiện onboard cho nhân viên mới trong quá trình làm việc về nội quy, quy định của Công ty, hệ thống tài liệu…Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của nhân viên mới trong quá trình làm việc.

– Thực hiện onboard (ngoài phạm vi phòng đào tạo thực hiện) cho nhân sự mới để giúp nhân viên mới nhanh chóng hội nhập với môi trường làm việc:

– Thực hiện onboard cho nhân viên mới trong quá trình làm việc về: Quy định bảo mật thông tin không mang tai liệu ra ngoài, chấm công, nghỉ phép, đặt cơm,…. Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của nhân viên trong quá trình làm việc.

– Hướng dẫn nhân viên mới thực hiện đánh giá thử việc, lập IDP

2. Đảm bảo đo lường Paidtime >= 80% của tất cả các khối phòng ban khách hàng theo đúng kế hoạch được phân công

– Thực hiện đo lường Paidtime theo đúng kế hoạch được cấp trên phân công định kỳ 2 lần/năm hoặc khi có phát sinh thay đổi về kế hoạch kinh doanh, CNNV của phòng cần đo lại paidtime để định biên lại.

– Lập báo cáo kế hoạch theo quy định cấp trưởng phòng có kế hoạch công việc cho nhân viên, đảm bảo Paidtime >= 80% hàng tuần/tháng/quý

– Lập kế hoạch rà soát ban hành MTCV.

– Triển khai kế hoạch và hướng dẫn các Bộ phận chuyên môn cập nhật/điều chỉnh mô tả công việc đúng theo quy trình Thiết lập cơ cấu tổ chức hoạt động.

– Soạn thảo MTCV phòng HR & Admin BP trình cấp trên trực tiếp kiểm tra.

3. Triển khai hoạch khai đánh giá KPI định kỳ và kiểm tra kết quả KPI từng vị trí đảm bảo kết quả được tính chính xác, kịp thời

– Lập kế hoạch, triển khai thực hiện đánh gíá KPIs hàng quí đến Khối/Phòng ban theo chương trình HR, tư vấn cấp quản lý khối/phòng ban thực hiện đánh giá KPIs phù hợp, đồng thời audit kết quả và phản hồi đến cấp quản lý để đảm bảo ghi nhận KPIs đúng với quy định công ty tại từng thời điểm.

– Kiểm tra tính phù hợp của bảng đánh giá kết quả và bằng chứng dựa trên bảng đăng ký đã được duyệt.

– Phản hồi sự không phù hợp của bảng đánh giá, bằng chứng.

– Trình ký, tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá KPIs

4. Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra quá trình xử lý kỷ luật của nhân viên đảm bảo được thực hiện theo đúng quy trình, quy định

– Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ từ bộ phận liên quan theo đúng qui trình/qui định

– Tổ chức thực hiện theo các bước theo chính sách Xử lý kỷ luật và Nội qui lao động

5. Đảm bảo các khối phòng ban thực hiện đầy đủ, đúng hạn tất cả các chương trình nhân sự được thiết lập bởi COEs đến khối khách hàng: Nhân sự kế thừa, IDP, rà soát thành tích, EOM, Core Values…

– Truyền thông, hướng dẫn và theo dõi thực hiện đúng hạn các chương trình nhân sự tại khối khách hàng.

– Tổ chức các lớp học (nội bộ) theo kế hoạch TNA.

– Truyền thông và giám sát nhân viên khối khách hàng tuân thủ các quy trình, chính sách đã được COEs thiết lập. Đóng góp ý kiến về các chương trình nhân sự đang áp dụng tại Khối khách hàng đến cấp trên trực tiếp.

Yêu cầu:

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành QTNS, Luật, Kinh tế, QTKD.

Nắm vững luật lao động

Thành thạo vi tính văn phòng

Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự