0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên viên đối tác nhân sự – Marketing, CPC & L/ HRBP Marketing, CPC & L Specialist

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Tham vấn cho các bộ phận chức năng trong việc xem xét, cập nhật chức năng nhiệm vụ,các quy trình quản lý tại bộ phận
 • Theo dõi,nhắc nhở khách hàng cập nhật CNNV, SĐTC, MTCV
 • Kiểm tra tính hợp lý, đầy đủ của CNNV,SĐTC,MTCV trước khi trình kí
 • Chịu trách nhiệm thực hiện hướng dẫn, nhắc nhở bộ phận thực hiện đăng kí KPI
 • Xem xét và đề xuất chỉnh sửa KPI của bộ phận để đảm bảo phù hợp với qui định công ty
 • Thực hiện báo cáo tiến độ
 • Triển khai thực hiện việc đánh gíá KPI hàng tháng/quý
 • Kiểm tra tính phù hợp của bảng đánh giá kết quả và bằng chứng dựa trên bảng đăng kí đã được duyệt
 • Phản hồi sự không phù hợp của bảng đánh giá, bằng chứng
 • Trình kí,tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá KPI
 • Đảm bảo khối khách hàng thực hiện đánh giá 9 ô đúng quy định
 • Thực hiện triển khai các chương trình nhân sự đến các phòng ban khách hang
 • Thực hiện lập kế hoạch nhân sự và kiểm soát định biên nhân sự
 • Thực hiện chấm công cho nhân viên khối khách hàng phụ trách để kiểm soát ngày công, ngày nghỉ, tăng ca của nhân viên trên hệ thống nhằm đảm bảo dữ liệu công chính xác
 • Đảm bảo nhân viên thực hiện đánh giá sau thử việc đúng thời gian qui định
 • Đảm bảo nhân viên thuộc bộ phận khách hàng phụ trách được tái kí HĐLĐ đúng thời hạn và đúng qui đinh
 • Đảm bảo hồ sơ thôi việc và xử lí kỉ luật lao động đúng theo qui định

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Đại học , ưu tiên chuyên ngành kinh tế, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh và các lĩnh vực liên quan.
 • Nắm vững luật lao động.
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự và các vị trí tương đương.
 • Anh văn giao tiếp
 • Có kỹ năng định hướng dịch vụ khách hàng, kiểm soát kết quả thực hiện & tư duy cung cấp dịch vụ.
 • Kỹ năng mềm: đàm phán hiệu quả, truyền thông, làm việc nhóm