0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên Viên Kế Toán Tài Sản và Dự Án/Asset & Project Specialist

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán
 • Deadline:
  11/04/2024
 • Job Level:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tài sản – công cụ dụng cụ và dự án được ghi nhận đầy đủ, kịp thời và chính xác, đúng luật và đúng quy trình/chính sách công ty.

– Đảm bảo chi phí thuộc Dự án phải được kiểm soát và ghi nhận vào hệ thống đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng nghiệp vụ kế toán quy định của công ty.

+ Tiếp nhận hồ sơ dự án từ các phòng ban có yêu cầu, kiểm tra về tính đúng đủ của bộ hồ sơ mở mã dự án.

+ Tạo mã dự án trên hệ thống phần mềm SAP, kiểm tra ghi nhận các điểm quan trọng trong hồ sơ để theo dõi.

+ Kiểm tra tính chính xác, kịp thời của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hình thành dự tài sản cố định để đảm bảo việc ghi nhận hoặc điều chỉnh kịp thời sổ sách kế toán theo yêu cầu quy định.

+ Thực hiện bút toán hoặc hướng dẫn cho các bộ phận thực hiện việc ghi nhận liên quan đến các tài khoản dự án hình thành tài sản cố định chính xác theo quy định.

+ Báo cáo tình hình tăng/giảm của các chi phí ghi nhận của dự án hình thành tài sản

– Đảm bảo các phát sinh liên quan đến tài sản cố định và công cụ dụng cụ phải được kiểm soát và ghi nhận vào hệ thống đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng nghiệp vụ kế toán quy định của công ty.

+ Tiếp nhận các chứng từ về  tài sản cố định và công cụ dụng cụ , kiểm tra thông tin trên chứng từ.

+ Kết chuyển từ chi phí dự án hình thành  tài sản cố định  chính xác và kịp thời theo đúng quy định.

+ Kiểm tra trên hệ thống số liệu liên quan đến  tài sản cố định và công cụ dụng cụ , đảm bảo các nghiệp vụ phát sinh đúng và đầy đủ chứng từ.

+ Thực hiện các bút toán hoặc hướng dẫn cho các bộ phận thực hiện ghi nhận liên quan đến chi phí sửa chữa, bảo trì  tài sản cố định  chính xác theo quy định.

+ Xác định thời gian khấu hao/phân bổ áp dụng cho các  tài sản cố định và công cụ dụng cụ theo quy định.

+ Thực hiện việc khấu hao tài sản cố định,phân bổ chi phí sửa chữa lớn và các chi phí liên quan công cụ dụng cụ

+ Báo cáo tình hình tăng/ giảm các tài khoản liên quan : tài sản cố định,khấu hao,phân bổ chi phí

+ Theo dõi việc thanh lý  tài sản cố định và công cụ dụng cụ theo quy trình, chính sách của công ty

– Đối chiếu sổ con và sổ cái để đảm bảo sổ sách việc ghi nhận sổ sách sự đầy đủ và chính xác

– Thực hiện việc xử lý và điều chỉnh các khoản chênh lệch sổ sách kịp thời

– Thực hiện việc khóa sổ theo phần hành của kế toán dự án, tài sản, công cụ dụng cụ

– Thực hiện việc lưu giữ chứng từ  kế toán cho phần hành của kế toán dự án,tài sản,công cụ dụng cụ theo qui định

2. Kiểm soát và quản lý  dự án hình thành tài sản cố định-Tài sản cố định – công cụ dụng cụ và thực hiện kiểm kê/ đối chiếu tài sản định kỳ nhằm đảm bảo chính xác số liệu và nhận dạng thất thoát tài sản cố định – công cụ dụng cụ để báo cáo Công ty xử lý

– Kiểm soát và quản lý dự án, tài sản cố định, công cụ dụng cụ:

+ Thực hiện việc theo dõi tiến độ của dự án hình thành tài sản cố định

+ Thực hiện việc theo dõi từng hạn mục chi phí hình thành tài sản cố định theo từng dự án

+ Báo cáo cập nhật tình trạng tiến độ thực hiện của các dự án

+ Tạo mã  tài sản cố định và công cụ dụng cụ trên hệ thống phần mềm SAP

+ Đối chiếu với  các phòng ban liên quan (Quản lý tài sản, ICS,…)  đảm bảo mã  tài sản cố định và công cụ dụng cụ  phát sinh mới phải nối kết với mã thiết bị mà phòng  tài sản cố định và công cụ dụng cụ

+ Khi phát sinh các trường hợp cấp phát, điều chuyển  tài sản cố định và công cụ dụng cụ , phụ tùng đi kèm phải kiểm tra hoặc thực hiện ghi nhận để đảm bảo việc ghi nhận đầy đủ và chính xác theo tình hình thực tế

+ Báo cáo tình hình nối kết giữa mã tài sản,công cụ dụng cụ với mã thiết bị

– Thực hiện kiểm kê / đối chiếu tài sản cố định,công cụ dụng cụ:

+ Kết hợp với bộ phận Quản Lý Tài Sản thực hiện kiểm kê  tài sản cố định,công cụ dụng cụ theo định kỳ

+ Báo cáo các điểm không phù hợp (nếu có) và đề nghị biện pháp cải tiến sau kỳ kiểm kê mang tính hiệu quả.

+ Báo cáo kết quả kiểm kê và các kiến nghị sau khi tổng hợp kiểm kê với bộ phận Quản Lý Tài Sản theo đúng qui trình,qui định

+ Thực hiện các công việc điều chỉnh số liệu trên hệ thống phần mềm SAP chính xác với số liệu thực tế sau kỳ kiểm kê hoặc khi phát hiện có sự chênh lệch theo quy định

+ Thực hiện theo dõi và báo cáo các hành động khắc phục hoặc cải tiến theo đúng cam kết trên bảng báo cáo từ các bộ phận liên quan đến việc ghi nhận, quản lý, kiểm soát  tài sản cố định và công cụ dụng cụ  theo quy định.

+ Thực hiện theo dõi, ghi nhận đối chiếu các  tài sản cố định và công cụ dụng cụ  khi phát sinh các trường hợp cho thuê, cho mượn với các bộ phận phòng ban hoặc đối tác theo quy định.

+ Báo cáo ghi nhận tình hình tài sản cho mượn, điều chuyển nội bộ

YÊU CẦU:

Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, kế toán-kiểm toán

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Sử dụng phần mềm ERP: Ưu tiên SAP hoặc PM ERP khác

Tiếng anh giao tiếp cơ bản.

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán Tài sản & Dự án

Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất, đặc biệt ngành hàng FMCG