0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

CHUYÊN VIÊN KIẾM SOÁT NỘI BỘ / INTERNAL CONTROL SPECIALIST

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo đạt mục tiêu và đưa ra các đề xuất cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ

Cung cấp kết quả đánh giá tính hữu hiệu của các chốt kiểm soát trọng yếu để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro cho tổ chức

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra tiến độ thực hiện theo kế hoạch được duyệt nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đánh giá tính hữu hiệu của các chốt kiểm soát đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống dữ liệu từ các qui trình, hệ thống

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra tiến độ thực hiện theo kế hoạch đực duyệt nhằm đảm bảo đạt mục tiêu thu thập bằng chứng về hành vi vi phạm (nếu có) là đầu vào của quy trình xử lý kỷ luật và đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ giúp ngăn ngừa hành vi gian lận thông qua việc phát hiện các lỗ hỏng kiểm soát trong quá trình điều tra

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm tra tiến độ thực hiện theo kế hoạch được duyệt nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty


Các điều kiện cần có

Đại học Tài chính – Kế toán, Quản trị Kinh doanh
Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau
Biết sử dụng SAP, Tableau, Power BI là lợi thế
Thông hiểu cơ cấu tổ chức, văn hóa, quan điểm làm việc và các Quy trình quản trị nhằm đạt được kết quả trong môi trường thay đổi
Có kinh nghiệm với hệ thống ERP và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
Giao tiếp tốt tiếng Anh IELTS 5.0, TOEIC 650 hoặc tương đương
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm toán (ít nhất 3 năm trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Quản lý rủi ro)
Làm việc trong môi trường áp lực cao
Kỹ năng làm việc trong môi trường đội/nhóm; kỹ năng truyền đạt và thích nghi phù hợp với sự thay đổi môi trường
Mạnh trong tư duy phân tích
Có khả năng quản lý nhiều quy trình và rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu và chức năng của công ty.
Có thể độc lập thực hiện các quy trình, quy định và hướng dẫn triển khai toàn bộ quy trình/quy định đến nhân viên trong phòng và liên phòng ban.