0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên Viên OGSM và Tổng Hợp Báo Cáo/ OGSM & Reporting Specialist

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Khác
 • Deadline:
  25/04/2024
 • Job Level:

Mô tả công việc:

– Triển khai việc lập kế hoạch, tổ chức và tham dự các cuộc họp chiến lược nhằm đảm bảo chiến lược dài hạn của Công ty được phê duyệt.

+ Tổng hợp bảng phân tích SWOT từ các phòng ban, rà soát và phân tích trước khi  báo cáo kết quả phân tích SWOT tới cấp trên.

+ Tổ chức và chịu trách nhiệm ghi nhận nội dung cuộc họp thông qua biên bản cuộc họp và gửi biên bản họp cho các bộ phận liên quan theo đúng qui định của công ty.

+ Tổng hợp và lưu trữ hồ sơ Chiến lược dài hạn sau khi được phê duyệt

+ Soạn thảo, triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện văn bản hóa chỉ đạo và thông báo từ Văn phòng quản lý và điều hành tổng thể.

+ Giám sát các tờ trình được duyệt trên hệ thống online form/ hệ thống khác của công ty để đảm bảo hoàn thành các công việc theo đúng thời hạn quy định.

+ Triển khai, theo dõi, giám sát việc thực hiện các công việc, báo cáo tiến độ của từng dự án, kết quả đến cấp trên trong phạm vi các dự án được giao (nếu có).

– Giám sát, báo cáo kết quả mục tiêu OGSM hàng quý của khối/ phòng ban.

+ Đề xuất kế hoạch, phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các cuộc họp nhằm chốt mục tiêu OGSM công ty hàng năm đảm bảo theo kế hoạch được duyệt.

+ Đề xuất và triển khai các cơ chế/ công cụ, hệ thống nhằm giám sát các mục tiêu OGSM công ty hàng tháng/ quý

+ Giám sát các mục tiêu có rủi ro/ kết quả không đạt từ báo cáo của các khối phòng và theo dõi việc lập kế hoạch đóng GAP cho công việc trễ hạn, các kế hoạch không đạt mục tiêu của các giám đốc khối/ trưởng phòng độc lập và báo cáo tiến độ/ kết quả hoàn thành OGSM của các khối, tiến hành tổng hợp báo cáo kết quả OGSM tới Cấp trên.

+ Kiểm tra bằng chứng hoàn thành các mục tiêu OGSM của tất cả các khối và báo cáo cho Cấp trên trước khi trình duyệt.

+ Tổng hợp và trình duyệt kết quả mục tiêu OGSM công ty hàng quý.

+ Tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát thỏa mãn khách hàng định kỳ (Khảo sát thỏa mãn nhân viên nội bộ & CSE) hàng tháng và phát sinh (nếu có) để tổng hợp kết quả Customer Care toàn Công ty.

+ Theo dõi và chịu trách nhiệm ghi nhận nội dung cuộc họp thông qua biên bản cuộc họp, gửi biên bản họp đến các bộ phận liên quan theo đúng quy định của công ty.

+ Theo dõi và đảm bảo các kế hoạch hành động sau các cuộc họp được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính…

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, Thư ký, Trợ lý…

Vi tính văn phòng tốt (Thành thạo Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint…)

Tiếng Anh giao tiếp

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty SXKD bia, nước giải khát…