0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Chuyên viên QA – Quản lí ứng dụng hệ thống/ Corp. QA System Application Management Specialist

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Phối hợp với IT xây dựng/ cải tiến các ứng dụng bằng phần mềm của Phòng QA Hệ thống nhằm đảm bảo cấu trúc hệ thống đơn giản, đầy đủ, dễ dàng truy cập, tìm kiếm tài liệu, tốc độ đáp ứng mong đợi của người sử dụng.
 • Thiết lập tài liệu sử dụng các ứng dụng bằng phần mềm của Phòng QA Hệ thống và hướng dẫn, đào tạo người dùng sử dụng hệ thống định kỳ đảm bảo người dùng biết cách tiếp cận với hệ thống
 • Tham gia các dự án cải tiến các ứng dụng bằng phần mềm của Phòng QA Hệ thống và thực hiện các công việc được phân công trong dự án
 • Kiểm soát vận hành của ứng dụng bằng phần mềm
 • Khảo sát, phân tích nhu cầu của người sử dụng để đề xuất phương án cải tiến các ứng dụng bằng phần mềm của Phòng QA Hệ thống
 • Báo cáo và theo dõi xử lý các issue liên quan đến các ứng dụng bằng phần mềm của Phòng QA Hệ thống nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định
 • Rà soát hệ thống, đánh giá rủi ro
 • Đánh giá leadtime xử lý hồ sơ và đề xuất cải tiến nhằm giảm leadtime phê duyệt theo mục tiêu đặt ra.
 • Lấy ý kiến của khách hàng để xem xét về tính hiệu quả của hệ thống quản trị doanh nghiệp và làm việc với các bên liên quan để đưa ra đề án cải tiến và thực hiện cải tiến theo kế hoạch được duyệt
 • Các nhiệm vụ khác

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan phù hợp với vị trí này
 • Tin học văn phòng
 • Anh văn: đọc hiểu, giao tiếp
 • Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý tài liệu/ISO
 • Ít nhất 3 năm làm việc trong cùng lĩnh vực ở vị trí tương đương
 • Ưu tiên có kiến thức về ISO – HACCP
 • Có kiến thức về 7 công cụ quản lý chất lượng/ 5S.