0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Corp. QA BMS Manager

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Đề xuất và tổ chức triển khai chiến lược được duyệt về chất lượng hệ thống  nhằm đảm bảo sự thích hợp, đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản trị của Công ty,nhằm triển khai  các chiến lược/kế hoạch/dự án dài hạn, trung hạn, hàng năm của công ty hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của Công ty đồng thời thỏa mãn các nhu cầu của Khách hàng/ Người tiêu dùng và các mong đợi cùa các bên liên quan có quan tâm.

– Đề xuất và triển khai kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý toàn công ty, và chương trình cải tiến chất lượng hệ thống quản trị được áp dụng tại công ty hàng năm (đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài).

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch/chương trình/hoạt động được phê duyệt, đánh giá các kết quả kiểm tra, giám sát thực tế để tìm ra sự không phù hợp và/hoặc phát hiện sớm rủi ro dẫn tới việc phát sinh sự không phù hợp nhằm đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả bao gồm phân tích nguyên nhân gốc rễ và hành động phòng ngừa. với các nguyên tắc nền tảng sau:

Kiểm soát chất lượng của dịch vụ

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch/chương trình/hoạt động được phê duyệt cải tiến hệ thống theo tiêu chí Lean và cải tiến liên tục trong toàn Công ty,  nhằm đạt được chỉ tiêu thỏa mãn khách hàng nội bộ và bên ngoai, chỉ tiêu hiệu lực và hiệu quả của hệ thống theo mục tiêu công ty ngắn hạn dài hạn

– Hoàn thành các dự án do cấp trên giao phó


Các điều kiện cần có

Ít nhất tốt nghiệp đại học, chuyên ngành thực phẩm và/ hoặc quản trị kinh doanh hoặc tương đương

Vi tính văn phòng

Nói – đọc – viết Tiếng Anh tốt

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành

Có kinh nghiệm lead đánh giá chứng nhận/đánh giá nội bộ

Ưu tiên có chứng chỉ lead auditor của ISO 9001 hoặc ISO 14001 hoặc ISO/FSSC 22000 hoặc tiêu chuẩn ISO khác tương đương