0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

GIÁM ĐỐC KHỐI MARKETING

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Chịu trách nhiệm chiến lược ngành hàng, nhãn hàng và sản phẩm đáp ứng chiến lược kinh doanh: SẢN LƯỢNG, DOANH THU, THỊ PHẦN, LỢI NHUẬN…  ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của công ty
  • Hoạch định, triển khai thực hiện, phân tích và báo cáo toàn bộ các cuộc nghiên cứu thị trường nhằm thấu hiểu các nhu cầu sẵn có và tiềm ẩn của khách hàng và ngành hàng để định hướng cho chiến lược của sản phẩm nhằm đạt được các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của khối Marketing
  • Hoạch định, tổ chức triển khai, báo cáo, phân tích và đánh giá, chiến dịch Marketing 360 độ bao gồm: Sự kiện, quảng cáo, các hoạt động Above the line & Below the line nhằm thu hút người tiêu dùng, phát triển thị phần, thị trường của nhãn hàng/ sản phẩm để đạt các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của nhãn hàng và của công ty, đề xuất các phương án cải tiến và đóng GAP chương trình/chiến dịch, đảm bảo hoạt ngân sách hoạt động được sử dụng hiệu quả trong khoảng DMEC/Net Sales được duyệt để đạt lợi nhuận tối ưu cho các nhãn hàng
  • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Các điều kiện cần có

  • Tối thiểu tốt nghiệp cử nhân, ngành Quản trị Kinh Doanh, Tiếp thị hoặc quảng cáo. Ưu tiên MBA
  • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tiếp thị đa ngành hàng/ đa nhãn hàng. Từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo/quản lý tiếp thị
  • Hiểu biết sâu sắc ngành nước giải khát và lịch sử đã được chứng minh về việc phát triển các kế hoạch tiếp thị và các sáng kiến tiếp thị nhằm thúc đẩy và tăng doanh thu