0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Hà Nam] SAP Data Input Executive – Ha Nam (Thời Vụ: 06 Tháng)

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

  • Thực hiện nhập các dữ liệu thông số quá trình, thời gian ngưng máy, hao hụt sản xuất của từng công đoạn, giao phế liệu, phế phẩm lên hệ thống SAP đảm bảo tuân thủ đúng quy trình/ quy định  và chính xác theo đúng  hương dẫn công việc.
  • Đảm bảo tính chính xác  và kịp thời  của việc nhập số liệu  tiêu thụ sản xuẩt, bán thành phẩm, thành phẩm, paidtime… nhằm đảm bảo tính chính xác  và tuân thủ đúng quy trình /quy định được duyệt.

Các điều kiện cần có

  • Từ trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành kế toán)
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với hệ thống SAP/ ERP