0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

HRBP & ADMIN MANAGER – REAL ESTATE

 • Địa điểm:
 • Mức lương:
  VND
 • Hình thức công việc:
  Nhân viên chính thức
 • Ngành nghề:
  Bất động sản
 • Hạn nộp hồ sơ:
  30/11/2019
 • Cấp bậc công việc
 • Ngôn ngữ:
  Tiếng Việt
 • HÌNH THỨC LÀM VIỆC:

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Chịu trách nhiệm giải trình trong việc triển khai vận hành và đảm bảo tính hiệu lực của các quy trình, chính sách, chương trình nhân sự cho khối
 • Chủ động cung cấp dịch vụ tư vấn đến Giám đốc khối nhằm giúp Giám đốc khối ra quyết định phù hợp về các vấn đề liên quan đến nhân sự
 • Chủ động nhận diên và cung cấp thông tin đầu vào, phản hồi về hiệu lực & hiệu quả của quy trình, chính sách và nhu cầu của khách hàng cho HR cấp doanh nghiệp nhằm phục vụ cho việc thiết lập, cải tiến và hoạch định các quy trình, chính sách chung
 • Tuyển dụng đúng, đủ nhân sự theo yêu cầu được duyệt từ khối và phù hợp với mục tiêu OGSM của công ty

Mô tả công việc

Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tại khối/ phòng ban theo nhu cầu nhân sự từng thời điểm

 • Triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, quy trình liên quan đến tuyển dụng nhân sự mới khối Khối đang phụ trách đảm bảo tính hiệu lực;
 • Xem xét & kiểm soát kế hoạch nguồn nhân lực hàng năm, hàng quý của Khối để kiểm soát ngân sách nhân sự và ngân sách tuyển dụng phù hợp với tình hình kinh doanh công ty ở từng thời điểm;
 • Đề xuất ý kiến đến Trưởng phòng tuyển dụng và tham gia triển khai kế hoạch định vị và nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng THP trên thị trường lao động;
 • Cung cấp phản hồi từ khách hàng về tính hiệu lực và hiệu quả của chính sách, quy trình liên quan đến tuyển dụng cho phòng Tuyển dụng để xem xét cải tiến (nếu có)
 • Nhận diện và đề xuất cải tiến quy trình đến cấp trên trong phạm vi phụ trách
 • Tổ chức thực hiện tuyển dụng để đáp ứng đúng, đủ nhu cầu nguồn nhân lực tại khối đang phụ trách, phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

 

Triển khai, tư vấn và giám sát tính hiệu lực, hiệu quả của các Quy trình, chính sách và chương trình nhân sự của khối

 • Chịu trách nhiệm truyền thông, triển khai các quy trình, chính sách, chương trình nhân sự đến các khối, đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Đồng thời giám sát và đánh giá tính hiệu lực và đề xuất giải pháp cải tiến.
 • Giám sát về tính tuân thủ, thẩm định kết quả trong quá trình & sau khi thực hiện các quy trình, chính sách, chương trình nhân sự.
 • Tham gia tư vấn cho GĐK & Trưởng phòng chức năng trong các hoạt động lập kế hoạch HR thuộc phạm vi phụ trách theo quy trình hiện hành giúp khối có đầy đủ kế hoạch và hoàn thành đúng hạn theo các kế hoạch được duyệt của khối HR
 • Cung cấp phản hồi từ khách hàng về các chương trình, quy trình, chính sách nhân sự nhằm nhận diện và cung cấp thông tin đầu vào cho HR Cấp Doanh Nghiệp nhằm phục vụ cho việc thiết lập, cải tiến và hoạch định các quy trình, chính sách chung
 • Đề xuất chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lý kỷ luật (theo thẩm quyền) khi nhân viên vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của công ty
 • Kiểm soát việc tiếp nhận và giải đáp các vấn đề liên quan đến Quan hệ nhân viên tại khối chức năng phụ trách
 • Kiểm soát, quản lý các hoạt động nhân sự liên qua đến Payroll thuộc phạm vi phụ trách đảm bảo tuân thụ theo đúng chính sách, quy trình hiện hành
 • Tổ chức, kiểm soát việc cung cấp dịch vụ hành chính cho khối tuân thủ theo chính sách, quy trình

 

Quản lý các nguồn lực phòng HRBP nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thõa mãn khách hàng

 • Thiết lập cơ chế quản lý đảm báo tính nhất quán trong toàn thể hoạt động vận hành mô hình HRBP trong nội bộ phòng mình phụ trách;
 • Đánh giá và đề xuất đến cấp trên về bộ cơ cấu tổ chức hoạt động (bao gồm: Sơ đồ tổ chức, Chức năng nhiệm vụ, bản mô tả công việc) của phòng HRBP đang quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại khối
 • Đề xuất tuyển dụng, thực hiện đào tạo, huấn luyện, đánh giá và phát triển năng lực cho đội ngũ HRBP nằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thõa mãn khách hàng
 • Giám sát nhân viên thực hiện các giải pháp nâng cao dịch vụ thõa mãn khách hàng thông qua việc đảm bảo các yêu cầu cụ thể từ các khối được nhận diên và giải quyết bởi khối nhân sự thuộc phạm vi phụ trách
 • Thực hiện đào tạo và giám sát nhân viên thực hiện việc đào tạo cho các khối về các quy trình, chính sách liên quan đến nhân sự đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời
 • Thiết lập và triển khai thực hiện các mục tiêu, bao gồm ngân sách hoạt động và các kế hoạch hành động của phòng HRBP hàng năm/ hàng quý để đảm bảo hoạt động hiệu quả về thời gian, chi phí và chất lượng
 • Thực hiện các báo cáo nhân sự định kỳ theo quy định, trên cơ sở đó phân tích và đề xuất các giải pháp để điều chỉnh, nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại khối
 • Quản lý, giám sát công việc hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng của nhân viên phòng HRBP đảm bảo tính hiệu quả
 • Thiết lập/ điều chỉnh/cập nhật bảng MTCV, bảng mục tiêu cá nhân/ các chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs) của từng nhân viên đảm bảo có tính liên kết và góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu của phòng HRBP
 • Đánh giá/ xem xét, phản hồi kết quả đánh giá hoàn thành mục tiêu cá nhân/KPIs/ 9 ô của nhân viên và đồng thuận kế hoạch cải thiện để giúp nâng cao hiệu quả

 

Các nhiệm vụ khác


Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp đại học, các chuyên ngành kinh tế, quản trị nhân sự
 • Vi tính văn phòng
 • Thành thạo tiếng anh
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó tối thiệu 03 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự
 • Có kỹ năng thuyết trình, xử lý vấn đề, quản lý dự án