0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

HRBP Manager – Manufacturing & Logistics

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Chức năng đảm bảo Tuyển dụng: Cung cấp nguồn nhân lực (không bao gồm cấp Director trở lên) đúng, đủ theo đúng kế hoạch nguồn nhân lực và (hoặc) nhu  cầu tuyển dụng được duyệt, để vận hành chức năng và mục tiêu của các khối sản xuất và hậu cần-Bình Dương.

2. Các chức năng HRBP:

2.1 Chịu trách nhiệm giải trình trong việc triển khai vận hành và đảm bảo tính hiệu lực của các quy trình, chính sách, chương trình nhân sự tại các khối chức năng/BU trong phạm vi phụ trách:

• Vận hành các quy trình đã được HR cấp doanh nghiệp (HR-COE) tạo lập mang tính nhất quán trong toàn thể hoạt động của THP vào khối chức năng/BU phụ trách, nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực theo kế hoạch năm và chiến lược nhân sự công ty.

2.2 Chủ động cung cấp dịch vụ tư vấn đến GĐK/ BU nhằm giúp GĐK/BU ra quyết định phù hợp về các vấn đề liên quan đến chính sách nhân sự, nhằm đảm bảo giải pháp về nguồn nhân lực, đáp ứng mục tiêu trên chức năng của đơn vị phụ trách

• Đào tạo thực hiện các quy trình/chính sách & giám sát việc thực hiện & thẩm định kết quả trong quá trình & sau khi thực hiện, đề xuất chương trình và/hoặc cho ý kiến tham mưu trong các hoạt động tổ chức, lập kế hoạch HR chính cho đơn vị phụ trách. (Vd: kế hoạch nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo, v.v.)

2.3 Chủ động nhận diện và cung cấp thông tin đầu vào, phản hồi về hiệu lực & hiệu quả của quy trình, chính sách và nhu cầu của khách hàng cho HR Cấp Doanh Nghiệp (HR-COE) nhằm phục vụ cho việc thiết lập, cải tiến và hoạch định các quy trình, chính sách chung theo nhu cầu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của đơn vị và định hướng chiến lược nhân sự công ty

2.4 Quản lý và phát triển chuyên môn cho đội ngũ HRBP để đảm bảo HRBP có khả năng vận hành độc lập và đồng bộ các chương trình, chính sách, quy trình nhân sự tại các khối chức năng/BU nhằm nâng cao thỏa mãn khách hàng.


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Đại học, các chuyên ngành kinh tế, quản trị nhân sự hoặc các ngành có liên quan

– Kiến thức về quản trị nguồn nhân lực, luật Lao Động, BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, thuế TNCN.

– Kiến thức về lĩnh vực chức năng & cấu trúc tổ chức các Khối/ Phòng ban trong toàn công ty

– Kiến thức về ngành hàng FMCG, ngành nhựa là ưu tiên

– Kiến thức về quản lý ngân sách nhân sự.

– Vi tính văn phòng

– Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế

– Ít nhất 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó tối thiểu 04 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự

– Kỹ năng trình bày hiệu quả bằng lời nói và văn viết

– Kỹ năng lắng nghe chủ động

– Kỹ năng quản lý dự án nhân sự

– Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch nguồn nhân lực

– Kỹ năng thiết lập/ điều chỉnh cơ cấu tổ chức/ thiết kế công việc cấp Supervior trở xuống

– Kỹ năng phỏng vấn tuyển chọn, đào tạo/ huấn luyện, đánh giá & phát triển con người

– Kỹ năng xây dựng & quản lý mối quan hệ đối tác (stakeholder management) cấp Director/ Senior Manager

– Kỹ năng giải quyết các mối quan hệ lao động (employee relation) và gắn kết nhân viên (employee engagement).