0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

ISO Certification & Audit Specialist/ Chuyên viên chứng nhận & đánh giá

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Công nghệ thông tin
 • Deadline:
  05/08/2022
 • Job Level:

Mô tả công việc:

Xây dựng, thiết lập hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn mới:

 • Tổ chức đào tạo tiêu chuẩn mới đến các bên liên quan triển khai áp dụng
 • Đánh giá GAP và lên kế hoạch đóng GAP hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn mới
 • Tổ chức đánh giá nội bộ việc triển khai thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn mới nhằm xác định sự không phù hợp và theo dõi việc khắc phục các yêu cầu chưa đạt nhằm đảm bảo việc phát triển hệ thống và năng lực triển khai giám sát hệ thống của bộ phận đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn mới đúng tiến độ chung của Công ty

Những nhiệm vụ có tính đột xuất

Những nhiệm vụ theo lệnh điều động của cấp trên

Những nhiệm vụ này tương thích với mục tiêu của công việc

Yêu Cầu

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan phù hợp vị trí này.

Ít nhất có bằng leadauditor của ISO 9001 hoặc ISO 14001 hoặc ISO 22000 hoặc FSSC 22000

Tin học văn phòng (thành thạo word, excel, power point, visio..)

Đọc – viết – nói Tiếng Anh khá.

Ít nhất 3 năm làm việc trong cùng lĩnh vực

Có các chứng chỉ liên quan đến hệ thống ISO là 1 lợi thế.