0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

IT Core App System BASIS Specialist

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Công nghệ thông tin
 • Deadline:
  29/03/2023
 • Job Level:

Mô tả công việc:

– Cài đặt, quản trị, bảo trì và nâng cấp toàn bộ hạ tầng kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin bao gồm ERP (SAP/BI) đảm bảo được thông suốt / Install, administer, maintain and upgrade the entire technical infrastructure of the information technology system, including ERP (SAP/BI)

+ Thiết lập và quản lý hệ thống Bảo mật công nghệ thông tin (security) liên quan SAP/BI, nhằm phòng ngừa và quản trị rủi ro theo chính sách của Công ty / Establish and manage a system of information technology security (security), risk prevention and management according to Company policy.

+ Phối hợp triển khai cùng các đối tác để đưa các công nghệ thông tin mới vào các hoạt động thực tế trong Công ty liên quan ERP (SAP/BI) nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trung và dài hạn của công ty. / Cooperate with partners to bring new information technologies into actual activities in the Company to meet the needs of medium and long-term development of the company.

– Vận hành các thiết bị CNTT nhằm đảm bảo sự thông suốt trong việc trao đổi thông tin và an toàn bảo mật thông tin bao gồm ERP (SAP/BI) / Operation of IT equipment to ensure transparency in information exchange and information security including ERP (SAP/BI)

– Thực hiện rà soát, kiểm kê định kỳ về tài sản và tài nguyên CNTT bao gồm máy tính, phân quyền tài nguyên, bản quyền phần mềm hệ thống ERP (SAP/BI) đảm bảo các tài sản và tài nguyên CNTT được sử dụng hiệu quả và đúng mục đích theo đúng chức năng và quy định của các vị trí trong Công ty / Perform periodic review and inventory of IT assets and resources including computers, resource allocation, software copyrights to ensure that IT assets and resources are used effectively and for the right purposes in accordance with the regulations. Functions and regulations of positions in the Company

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học, Chuyên ngành CNTT. / University degree, Major in Information Technology

Khả năng phân tích và ứng dụng kỹ thuật để xây dựng và phát triển các giải pháp trên nền tảng của hệ thống ERP../ Ability to analyze and apply techniques for the construction and development of solutions on the basis of ERP systems.

Có kiến thức về qui trình hoạt động của hệ thống ERP (SAP ECC, SAP Hana & BI). / Goood Knowledge on procedure of SAP system ( ECC, Hana, BI ).

Có kiến thức và kỹ năng vận hành hệ thống SAP/BI/ Knowledge and skills of SAP/BI system operation

Có kiến thức và kỹ năng về hệ thống máy chủ, lưu trữ đĩa  (IBM,)./ Have knowledge and skills about server system, disk storage (IBM,).

Có kiến thức về sao lưu phục hồi hệ thống. / Have knowledge of system Recovery backup

Có kiến thức và kỹ năng phân tích đánh giá năng lực hệ thống/ Knowledge and Skills Analysis System Capability Assessment

Có kỹ năng xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống, tài khoàn SAP của người dùng cuối./ Have skills to handle problems related to the system, the SAP account of the end user

Ưu tiên có chứng chỉ SAP Basis, IBM AIX, IBM DB2,  ITIL / Information Technology: Priority of certificates such as SAP Basis, IBM AIX, IBM DB2, ITIL, S4Hana

Tiếng Anh giao tiếp tốt là lợi thế. Hiểu được các thuật ngữ chuyên ngành công  nghệ thông tin/ Good communication English is the advantage. Understand the terminology that specializes in information technology

Ít nhất 03 năm ở vị trí tương tự trong ngành công nghệ thông tin/ At least 03 years in the IT industry with the same role.