0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Kế toán tổng hợp/ General Accounting Specialist

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

1.Đảm bảo số liệu liên quan đến kế toán tổng hợp luôn chính xác và kịp thời:

 • Kiểm tra hồ sơ hạch toán kế toán,
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào SAP và thực hiện các nghiệp vụ/ quy trình liên quan,
 • Kiểm tra và rà soát số liệu phát sinh của các tài khoản trên sổ cái và sổ chi tiết.
 • Lưu trữ sổ cái các tài khoản.
 • Phân tích số dư các tài khoản tại sổ chi tiết của các tài khoản tổng hợp để đối chiếu với số dư trên sổ cái.
 • Theo dõi thời biểu cho các bút toán vào ngày cuối tháng
 • Thực hiện các bút toán để khóa sổ vào cuối tháng

2. Lập các báo cáo kế toán tài chính định kỳ chính xác & đúng hạn:

 • Thực hiện báo cáo tài chính (nội bộ) chính xác & đúng hạn
 • Thực hiện báo cáo phân tích balance sheet (B/S) chính xác & đúng hạn
 • Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm (VAT, PIT, CIT, thuế nhà thầu, Finacial Statements, thống kê, môi trường, ngân hàng vv…)
 • Các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

3. Làm việc với các đơn vị nhà thầu, đơn vị thuê ngoài hiệu quả đáp ứng yêu cầu của dự án.

 • Cung cấp số liệu kế toán để phát hành báo cáo Kiểm toán độc lập
 • Lập báo cáo tài chính và giải trình số liệu cho cấp trên để nộp các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Kiểm tra số liệu, chứng từ cung cấp cho Kế toán trưởng làm việc với các cơ quan ban nghành trong việc phân tích, báo cáo, giải trình số liệu phục vụ kiểm tra, quyết toán thuế tháng/quý/năm.

4. Tuân thủ các quy trình, chính sách theo CNNV của Phòng nhằm đạt được mục tiêu công việc, quản lý rủi ro và phối hợp hiệu quả với các phòng ban liên quan.


Các điều kiện cần có

 • Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, kế toán-kiểm toán.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán (SAP)
 • Tiếng anh giao tiếp
 • 07 năm kinh nghiệm trong ngành, 03 năm ở vị trí tương đương