0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán/AP Executive

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán
 • Deadline:
  18/05/2023
 • Job Level:

Mô Tả Công Việc:

1. Thực hiện tất cả các nghiệp vụ AP (nghiệp vụ thanh toán), đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận đầy đủ, kịp thời và chính xác, đúng luật và đúng quy trình/chính sách công ty. Đảm bảo đóng sổ AP hàng tháng đúng hạn và đầy đủ

2. Ghi nhận hạch toán tất cả các nghiệp vụ liên quan thuộc phần hành kế toán AP đúng định hướng hạch toán của Khối/Phòng; đúng đủ chi phí phát sinh thực tế của từng bộ phận liên quan vào đúng cost center của bộ phận.

Kiểm tra việc thực hiện ngân sách (đúng, đủ), xác nhận ngân sách cho các phòng ban trong quá trình hoạt động. Phối hợp MA kiểm soát tránh phát sinh chi phí ngoài ngân sách

Thực hiện phân tích, giải trình các số liệu phụ trách trên báo cáo P&L, Balance sheet, Cashflow

3. Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số dư công nợ của tất cả các nhà cung cấp phụ trách, đặc biệt là công nợ ứng trước cho nhà cung cấp trên sổ chi tiết công nợ phải trả. Phân tích biến động tài khoản công nợ để đảm bảo kiểm soát đóng sổ cuối tháng

Thực hiện các báo cáo liên quan đến công nợ phải trả, tuổi nợ, nhà cung cấp… theo quy định của công ty và yêu cầu từ cấp trên

Lưu trữ tất cả dữ liệu liên quan đến công việc phụ trách trong các cây thư mục chung được tổ chức bởi bộ phận/Phòng kế toán, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho cấp trên và bộ phận liên quan

Lập kế hoạch xử lý các số dư công nợ tồn đọng, theo dõi và gởi báo cáo hàng tháng các khoản ứng trước cho nhà cung cấp cho cấp trên và các bộ phận liên quan, phối hợp với các bộ phận và đề xuất giải pháp xử lý, lấy đồng thuận từ cấp trên. Thực hiện xử lý nghiệp vụ sau khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo Quy định của Công ty

Nhận biết các điểm rủi ro trong phạm vi công việc, đề xuất các biện pháp xử lý để ngăn ngừa rủi ro và báo cáo cho cấp trên

Đề xuất các điểm cải tiến liên quan đến quy trình, quy định (nếu có) và tham gia vào quá trình chỉnh sửa hướng dẫn công việc.

4. Thực hiện việc lưu trữ tất cả chứng từ kế toán liên quan của bộ phận AP theo danh mục hồ sơ, tuân thủ theo quy định ISO và các quy định hiện hành của Công ty

Duy trì, rà soát việc lưu trữ hồ sơ hàng ngày/hàng tháng/hàng quý để đảm bảo việc tuân thủ quy định

5. Đổ dữ liệu chi tiết liên quan đến AP (công nợ, thông tin nhà cung cấp, loại hình mua, chi phí, …) để xây dựng nguồn dữ liệu kế toán cho bộ phận/Phòng ban, giảm thiểu việc thực hiện báo cáo thủ công

Phản hồi cho khách hàng kịp thời theo quy định của công ty. Triển khai, thực hiện yêu cầu và bàn giao kết quả cho khách hàng kịp thời, chất lượng theo quy trình/quy định của Phòng ban hoặc Công ty. Giải quyết/giải đáp các thắc mắc của khách hàng với tinh thần đối tác trong hoạt động kinh doanh (Business Partner)

Yêu Cầu:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Tài Chính/Kế Toán Kiểm Toán

Kiến thức nghiệp vụ thanh toán (trong nước và nước ngoài)

Kiến thức cơ bản về luật thuế, hóa đơn và luật thương mại

Kiến thức về phần mềm quản lý doanh nghiệp

Kiến thức về nhận diện và kiểm soát rủi ro liên quan đến công nợ

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Sử dụng được phần mềm SAP hoặc các phần mềm ERP khác

Tiếng Anh đọc hiểu

02 năm kinh nghiệm làm kế toán.

Ưu tiên có kinh nghiệm về kế toán thanh toán

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho các công ty SXKD bia, nước giải khát

Làm việc độc lập với áp lực cao và làm việc theo nhóm

Kỹ năng tập hợp số liệu, lập và phân tích báo cáo công nợ phải trả

Tìm hiểu thêm về tập đoàn:

Website: https://www.thp.com.vn/

Facebook Tập Đoàn Nước Giải Khát Tân Hiệp Phát: https://m.facebook.com/tanhiepphat/