0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Quản Lý Năng Lực Bán Hàng Khu Vực – Miền Bắc 3/ASCM – North 3

Mô tả công việc:

– Triển khai mục tiêu OGSM, KPIs, chính sách, kế hoạch phát triển route, C1, khách hàng MT, SA, bao phủ, trưng bày và các chương trình phát triển kênh về các bộ phận và các thành viên trong bộ phận để thực hiện đạt mục tiêu kinh doanh

+ Làm việc với RSCM để lập kế hoạch hàng tháng/ quý/ năm để đạt được các chỉ tiêu doanh số bán hàng đã đề ra, đảm bảo không có trình trạng thiếu hàng tại các điểm bán

+ Kiểm soát ngân sách của khu vực phụ trách

+ Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu được giao: các điểm bán đều được viếng thăm, thực hiện mở mới các điểm bán tiềm năng theo tiêu chuẩn của công ty, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của khách hàng

+ Đảm bảo chuyển giao được kết quả kinh doanh đạt hay vượt chỉ tiêu bán hàng

+ Phối hợp với Trade Marketing để triển khai những chương trình khuyến mãi nhằm đảm bảo doanh số cho vùng phụ trách

+ Đảm bảo việc trưng bày sản phẩm và các hoạt động khuyến mãi tại điểm bán được thực hiện theo đúng thời gian quy định và việc trưng bày các sản phẩm theo tiêu chuẩn công ty. Thực hiện CATMAN, SPACE MAN, Planogram để củng cố vị trí, hình ảnh của công ty tại các điểm bán của siêu thị

+ Giám sát việc thực hiện công việc của nhân viên thông qua các buổi huấn luyện thực địa, đánh giá nhân viên

+ Đảm bảo định hướng  hội nhập hiệu quả cho nhân viên mới về kiến thức, kỹ năng, quy định, chính sách

+ Kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của khu vực được quản lý, những thông tin của đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khu vực cho cấp trên

– Quản lý các hoạt động của khách hàng và đội ngũ bán hàng (sale team và salemen) ngoài thị trường nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng chính sách và qui định công ty

+ Theo dõi, quản lý và giám sát các hoạt động liên quan đến việc thực hiện chính sách, thưởng, chi phí, hoa hồng cho khách hàng và đội ngũ nhân viên bán hàng trong kênh

+ Quản lý và thực hiện đặt hàng, công nợ và thanh toán tiền, hàng, vỏ chai, đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời theo đơn đặt hàng

+ Thiết lập mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo khách hàng tin tưởng và sẵn sàng đầu tư theo yêu cầu của Công ty tại từng thời điểm

+ Thực hiện cập nhật dữ liệu bán hàng theo phạm vi phụ trách để  làm nền tảng xây dựng kế hoạch, dự báo bán hàng hàng tháng, quý, năm.

+ Kiểm soát tình hình tuân thủ và năng lực của nhân viên cấp dưới

+ Thực hiện việc đào tạo và huấn luyện nhân viên trên thị trường nhằm cung cấp kiến thức và kèm cặp thực tế khi đi workwith

+ Đề xuất, góp ý kế hoạch và chính sách bán hàng phù hợp tại từng thời điểm để mở rộng bao phủ thị trường và kênh phân phối, giúp chọn lựa những khách hàng phù hợp với chính sách công ty

+ Thực hiện việc đánh giá thành tích, phát triển năng lực của nhân viên cấp dưới nhằm nâng cao và cải thiện năng lực của nhân viên

+ Quản lý và thực hiện đặt hàng, công nợ và thanh toán tiền, hàng, vỏ chai, đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời theo đơn đặt hàng

+ Phối hợp với phòng nhân sự, tuyển dụng và đào tạo các nhân viên có năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao

+ Thực hiện giải quyết khiếu nại của khách hàng, người tiêu dùng theo chính sách và quy trình thực hiện của công ty

+ Là đại diện công ty làm việc với khách hàng, đội quản lý bán hàng đảm bảo tuân thủ theo đúng quy trình, chính sách của công ty, thực hiện đúng và đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký giữa các bên.

– 100% các vị trí trong phạm vi phụ trách phải có quy trình /HDCV và có kế hoạch lập quy trình/ HDCV được duyệt, thực hiện lập theo đúng kế hoạch

– Đảm bảo cấp độ chăm sóc khách hàng đạt cấp độ mơ ước

– Xây dựng đội ngũ kế thừa và phát triển THP Family Pool

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành QTKD, tiếp thị, thương mại

Tin học văn phòng

Biết sử dụng tiếng Anh là ưu thế

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng