0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Sales Capability Supervisor – Central 1/Giám sát năng lực bán hàng

Mô tả công việc:

Triển khai và kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đảm bảo các hoạt động kinh doanh tại các điểm bán trên các kênh GT, MT được thực hiện đầy đủ và đúng với mục tiêu của công ty.

+ Triển khai và thực hiện kế hoạch bán hàng toàn địa bàn để đạt doanh số và độ bao phủ chi tiết theo phạm vi phụ trách.

+ Kiểm soát thị trường, xây dựng mối quan hệ với tất cả các khách  hàng trong khu vực quản lý và thông tin đối thủ tại khu vực quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và nhân diện cơ hội kinh doanh mới

+ Ký hợp đồng các chương trình trưng bày của Trade, quản lý khu vực trưng bày trên kệ đảm bảo theo đúng thời hạn của của chương trình đã được duyệt

+ Kiểm tra và đề xuất cập nhật MCP trên địa bàn quản lý đảm bảo MCP được điều chỉnh/cập nhật kịp thời phù hợp tính liên cư liên địa

+ Thực hiện mở mới khách hàng theo kế hoạch kinh doanh của công ty

+ Thu nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng, người tiêu dùng theo chính sách và quy trình thực hiện của công ty

– Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát đội ngũ nhân viên bán hàng  thuộc phạm vi phụ trách đảm bảo tuân thủ quy trình quy định của công ty nhằm bàn giao mục tiêu bán hàng tại từng thời điểm.

+ Thực hiện huấn luyện nhân viên và viếng thăm 100%  khách hàng theo lịch được lập

+ Đảm bảo nhân viên chuyển giao được kết quả kinh doanh và đạt hay vượt chỉ tiêu bán hàng

+ Thực hiện quản lý công việc hàng ngày đối với đội ngũ Saleman đảm bảo tuân thủ chính sách bán hàng của công ty

+ Phối hợp với Nhà Phân Phối đánh giá kết quả thành tích của nhân viên bán hàng & đánh giá sau tuyển dụng (sau onboarding)

+ Thực hiện báo cáo công việc cuối ngày gồm các thông tin: đánh giá thị trường, khách hàng, đối thủ, thành tích của nhân viên bán hàng đảm bảo tuân thủ thời gian đã được quy định.

+ Thực hiện việc đánh giá thành tích, phát triển năng lực của nhân viên cấp dưới nhằm nâng cao và cải thiện năng lực và thu nhập của nhân viên

Yêu cầu:

Trung học phổ thông trở lên

Tin học cơ bản.  Biết sử dụng tiếng Anh là lợi thế

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng FMCG là lợi thể