0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Security Staff (gate)

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Bảo vệ/ Vệ sĩ/ An ninh
 • Deadline:
  09/06/2022
 • Job Level:

Mô tả công việc:

Thực hiện kiểm tra, giám sát tài sản, khách và nhân viên Công ty khi ra vào cổng nhằm đảm bảo không mất mát tài sản của Công ty, tuân thủ các quy định liên quan việc giám sát việc ra vào cổng. Tuyên Truyền và phổ biến nhân viên nhằm hạn chế các phạm trrong công ty trong phạm vi thực hiện an ninh

Thực hiện kiểm tra và quản lý các khu vực công cộng, khu vực chung trong phạm vi Công ty(cổng ra vào, lối đi chung, sân bãi…) đảm bảo mỹ quan chung và phù hợp quy định Công ty trong phạm vi thực hiện an ninh

Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các phòng trong Công ty thực hiện diễn tập ứng phó các tình huống khẩn cấp về An Ninh theo kế hoạch được duyệt

Nhận diện các rủi ro, đánh giá  mối nguy và lên kế hoạch sẵn sàng ứng phó giảm thiểu nhằm đảm bảo mức độ sẵn sàng khi xảy ra rủi ro. trong phạm vi thực hiện an ninh

Thực hiện việc bảo quản, bảo dưỡng định kỳ các dụng cụ phục vụ công tác An Ninh đảm bảo sẵn sàng khi có sự cố.

Yêu cầu: 

Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông trở lên

Tham Gia thực hiện nghĩa vụ Quân Sự trong lực lượng Vũ Trang (Sơ cứu, phòng cháy chữa cháy, an ninh)

Vi Tính Văn Phòng . Anh Văn : Cơ bản

Ưu tiên có kinh nghiệm,chứng chỉ bảo vệ, bộ đội – công an xuất ngũ và vị trí tương đương hoặc làm việc cho Công ty Bảo Vệ Dịch Vụ.