0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Sourcing Marketing Service Deputy Manager/Phó phòng Tìm nguồn dịch vụ Tiếp thị

Mô tả công việc: 

Lập và tổ chức triển khai chiến lược Mua hàng Dịch vụ MKT nhằm đảm bảo phù hợp và đáp ứng: Chiến lược kinh doanh của Công ty (ngắn, trung và dài hạn); Xây dựng lợi thế cạnh tranh tối ưu hóa chi phí mua hàng; Và giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng

Phát triển chiến lược kế hoạch tạo nguồn chiến lược của các dịch vụ MKT  hàng năm để đạt được mục tiêu. Đánh giá và cập nhật chiến lược thông qua phân tích hiện trạng bên trong và thị trường bên ngoài để có chiến lược tìm nguồn tối ưu và hiệu quả chi phí mua hàng.

Chịu trách nhiệm mua tất cả dịch vụ MKT phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và tuân thủ qui trình, chính sách Công ty

Chịu trách nhiệm kế hoạch giao hàng, đảm bảo Nhà cung cấp giao hàng dịch vụ MKT theo đúng kế hoạch theo Hợp đồng/Đơn đặt hàng

Theo dõi nghiệm thu dịch vụ  và lập chứng từ thanh toán, đảm bảo thanh toán đúng hạn cho NCC

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương hoặc tương đương. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề về thu mua và cung ứng hoặc tương đương

Khả năng phát triển và thực hiện các chiến lược thương mại cho THP.

Nắm rõ về chuỗi cung ứng, thu mua và thành thạo các phạm trù, hệ thống & quy trình.

Thực hành tốt các Microsoft Office, hệ thống quản lý ERP. Anh văn tốt 

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương về thu mua, chuỗi cung ứng, kho vận, thương mại và nguồn cung ứng chiến lược

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương về thu mua, chuỗi cung ứng, kho vận, thương mại và nguồn cung ứng chiến lược

Kinh nghiệm trong hoạt động chiến lược về nắm bắt trong các hoạt động nguồn cung ứng chiến lược trong ngành FMCG và thu mua/cung ứng đa quy định là ưu thế