0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Thư Ký Dự Án/Project Secretary

 • Location:
 • Salary:
  negotiable
 • Job type:
  Nhân viên chính thức
 • Category:
  Khác
 • Deadline:
  26/04/2023
 • Job Level:

Mô tả công việc:

– Quản lý và giám sát các mục tiêu, kế hoạch công việc, dự án nhằm đảm bảo bàn giao mục tiêu của Khối phát triển, đổi mới và đảm bảo chất lượng sản phẩm theo chiến lược Công ty

+ Mục tiêu OGSM và Kế hoạch điều hành (Operarion Plan): Chủ động theo dõi, giám sát, thực hiện và tổng hợp tiến độ, kết quả công việc và các vấn đề phát sinh trong việc triển khai, thực hiện mục tiêu OGSM và kế hoạch điều hành Operarion Plan (gọi tắt OP) thuộc Khối phát triển, đổi mới và đảm bảo chất lượng sản phẩm được điều hành bởi CPO.

+ Kế hoạch ngân sách AOP:

Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách định kỳ thuộc Khối PMO theo kế hoạch triển khai của Công ty

Theo dõi và kiểm soát việc sử dụng ngân sách hoạt động định kỳ của Khối so với kế hoạch ngân sách được phép sử dụng.

+ Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát chứng từ/ hồ sơ/ tài liệu trình ký

+ Theo dõi, kiểm soát các văn bản ủy quyền, cơ chế ủy quyền

+ Theo dõi, giám sát tính tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình

+ Thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất/ khác thuộc Khối PMO

+ Nhận diện, theo dõi, xử lý và báo cáo các sự cố (issues), các rủi ro (risks) trong vận hành các quy định của Công ty liên quan đến con người và hệ thống tại Khối PMO

– Thực hiện các công việc hành chính văn thư theo đúng quy định, tiêu chuẩn của nhóm ASA (Assistant/ Secretary/ Admin) nhằm trợ giúp cho Cấp trên điều hành hoạt động của Khối PMO bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau đây và đảm bảo thực hiện tuân thủ các quy định có liên quan

+ Theo dõi và xử lý kịp thời công văn đi, công văn đến, thư từ, bưu phẩm liên quan đến Khối PMO, bao gồm: trình xem/ trình xin ý kiến, trình ký xác nhận, lưu hồ sơ, vận chuyển đi đến đúng địa chỉ, đối tượng đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng, bảo mật thông tin và tuân thủ quy định

+ Văn thư, lưu trữ, kiểm soát, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ (cả file mềm và file cứng): Sắp xếp, phân loại, lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ lưu thuộc Khối Dự án theo đúng quy định liên quan, đúng tiêu chuẩn 5S

– Tổ chức và quản lý các cuộc họp của Khối PMO đảm bảo đúng theo quy định liên quan đến qui tắc quản lý cuộc họp

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngữ Văn Anh/ Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan

Thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word, Power Point, Visio, Outlook Mail System, Windows Explorer)

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc và báo cáo trên phần mềm quản lý công việc

Tiếng Anh: Kỹ năng nghe, nói, đọc/ viết tốt

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành quản lý dự án