0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Tổ Trưởng Đội Xe Nội Bộ/ Internal Transfer TeamLeader

Mô  tả công việc:

1.Triển khai giám sát thực hiện quản lý xe nâng, xe tải chuyển hàng phục vụ sản xuất và bán hàng.

Triển khai, giám sát thực hiện các mục tiêu của đội xe đảm bảo các mục tiêu này gắn kết với chiến lược của bộ phận

Bố trí, giám sát – sắp xếp xe nâng, xe CKNB tại các vị trí có yêu cầu nâng- chuyển  hàng. Đảm bảo việc nâng chuyển hàng kịp thời và hiệu quả

Giám sát, theo dõi và báo cáo việc kiểm soát ngân sách hoạt động của đội xe đảm bảo tính hiệu quả.

Giám sát báo cáo phản hồi các nguồn lực cần thiết (nhân lực, tài lực, vật lực) và phân bổ phù hợp với từng vị trí công việc để thực hiện hoàn thành mục tiêu & hoạt động của Kho Phẩm &Vỏ. Tư vấn việc xác định và xây dựng các nguồn lực cần thiết cho kho tại các Nhà máy sao cho phù hợp và hoạt động hiệu quả để hoàn thành mục tiêu của hoạt động kho Phẩm & Vỏ và khối  Logistics

Theo dõi thực hiện theo kế hoạch được phân công cập nhật bằng chứng thực hiện trong việc phân tích, nhận dạng rủi ro và cơ hội trong quá trình lên kế hoạch hoạt động của kho Phẩm & vỏ đáp ứng các yêu cầu của Khối Logistics trong chuổi cung ứng để tối ưu hóa chi phí và giảm thiểu tổn thất (tồn kho, hàng chậm luân chuyển, hàng quá hạn sử dụng, chi phí vận tải, đổ bể, thất thoát hàng hóa, giao nhận sai…)

Tham gia thực hiện thiết kế và hiệu chỉnh các chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn công việc nhằm tối ưu hóa nguồn lực của kho Phẩm & vỏ đảm bảo vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Theo dõi và đôn đốc nhân viên lái xe trong việc kiểm tra tình trạng xe nâng và xe CKNB đảm bảo xe luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.

Yêu cầu:

– Yêu cầu Cao Đẳng trở lên.

– Chứng chỉ nâng hạ, bằng lái xe tải…

– Hoặc có kinh nghiệm quản lý điều hành xe nâng.

– Tin học văn phòng

– Ưu tiên có kính nghiệm tại vị trí tương đương ≥4 năm, có 01 năm kinh nghiệm quản lý, làm việc trong lĩnh vực điều hành, vận hành xe

– Kỷ năng giao tiếp.

– Quản lý đội nhóm.