0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

có tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm.Có khả năng làm việc tốt với các đối tác khác nhau.