0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

độ tuổi từ 20-35 tuổi làm việc với áp lực cao và sức khỏe tốt