0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.