0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

phân tích kinh doanh tốt.– Kỹ năng quan hệ nhân sự và đàm phán tốt.– Kỹ năng lãnh đạo và động viên xuất sắc.– Tính kỷ luật và chịu được áp lực cao.