0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

quản lý thị trường/ NPP/ Outlet.Huấn luyện và quản lý nhân viên.Phỏng vấn & tuyển dụng nhân viên.

Show Filter