0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương