0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Tx Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Asset Management Manager

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Hoạch định về chính sách, chiến lược, quy định và phương pháp bảo trì
 • Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu PM (Preventive maintenance – Bảo trì phòng ngừa) và thành tích năng lực bảo trì bao gồm cả chi phí bảo trì
 • Chịu trách nhiệm quản lý vật tư MRO (Maintenance, repair Overhaul – vật tư dung cho sửa chữa và đại tu) đảm bảo hiệu quả tồn kho, đáp ứng cho bộ phận sử dụng về chất lượng và số lượng
 • Kiểm soát chuyển kho đúng mục đích
 • Chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản,  dự án, cập nhật sổ sách đầy đủ, chính xác
 • Chịu trách nhiệm định hướng về đầu tư công nghệ thiết bị, phương thức đầu tư
 • Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro, thất thoát tài sản
 • Đảm bảo nguồn nhân lực kỹ thuật cho bộ phận
 • Quản lý mục tiêu
 • Các nhiệm vụ khác

Các điều kiện cần có

Kiến thức và kỹ năng chuyên môn

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật cơ, điện hoặc các ngành kỹ thuật liên quan
 • Có kiến thức và kỹ năng sử dụng hệ thống ERP, SAP về quản lý dữ liệu
 • Kiến thức chiến lược quản lý và bảo dưỡng tài sản
 • Có kiến thức và kỹ năng quản lý dự án
 • Có kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch bảo trì
 • Có kiến thức và kỹ năng kiểm soát rủi ro, định hướng quy trình
 • Có kỹ năng phân tích lập luận logic và hướng đến giải pháp cho mọi vấn đề

Kinh nghiệm

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm Quản lý bảo trì/ kỹ thuật/ quản lý tài sải, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý tương đương