0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

Asset & Project Specialist

Mô tả công việc

1. Thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan Tài sản & Dự án bao gồm TSCĐ, CCDC, Dự án dở dang,.., đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận đầy đủ, kịp thời và chính xác, đúng luật và đúng quy trình/chính sách công ty.  Đảm bảo đóng sổ Tài sản & Dự án hàng tháng đúng hạn và đầy đủ

2. Thực hiện việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan vụ liên quan Tài sản & Dự án bao gồm TSCĐ, CCDC, Dự án dở dang,..

Thực hiện việc ghi nhận đúng, đủ chi phí phát sinh thực tế của từng bộ phận liên quan vào đúng cost center của bộ phận

Kiểm tra thực hiện ngân sách (đúng, đủ), xác nhận ngân sách cho các phòng ban trong quá trình hoạt động. Phối hợp MA kiểm soát tránh phát sinh chi phí ngoài ngân sách. Giải trình các số liệu phụ trách trên báo cáo P&L, Balance sheet, Cash flow

3. Thực hiện sắp xếp luồng dữ liệu, chi tiết dữ liệu liên quan đến các nghiệp vụ Tài sản & Dự án theo yêu cầu quản trị của Công ty nhằm cung cấp thông tin dữ liệu cho các phòng ban, đặc biệt là MA để lập dự báo và kiểm soát tình hình kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty phục vụ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

Thực hiện hoạt động hàng ngày nhằm đảm bảo số liệu được đối chiếu giữa sổ con và sổ cái; xử lý các chênh lệch và tồn đọng (các khoản mục treo lâu và bất thường trên sổ kế toán).

Thực hiện, nhận diện rủi ro và đề xuất cải tiến qui trình qui định liên quan nhằm giám sát, kiểm soát hoạt động và tránh rủi ro phát sinh trong nghĩa vụ tài chính trong phạm vi công việc phụ trách, báo cáo cho cấp trên

4. Thực hiện việc lưu trữ chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ Tài sản & Dự án một cách đầy đủ, khoa học, và bằng chứng đính kèm theo quy định của nhà nước và nhu cầu quản lý của công ty, đảm bảo việc xử lý giao dịch nhanh chóng, chính xác, đầy đủ dữ liệu gốc phục vụ cho việc quản lý và bảo hộ các quyền lợi của công ty.

Hỗ trợ cung cấp chứng từ cho bộ phận kế toán thuế và các bộ phận khác khi có yêu cầu

5. Thực hiện đổ dữ liệu chi tiết liên quan đến các nghiệp vụ Tài sản & Dự án nhằm sẵn sàng xây dựng nguồn dữ liệu kế toán.

Triển khai, thực hiện yêu cầu và bàn giao kết quả cho khách hàng kịp thời, chất lượng theo quy trình/quy định của Phòng ban hoặc Công ty. Giải quyết/giải đáp các thắc mắc của khách hàng với tinh thần đối tác trong hoạt động kinh doanh (Business partner)

Yêu cầu

– Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính Doanh nghiệp

– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng. Sử dụng phần mềm ERP: Ưu tiên SAP hoặc PM ERP khác

– Tiếng anh giao tiếp sơ cấp.

– Ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kế toán Tài sản & Dự án. Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất, đặc biệt ngành hàng FMCG