0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Admin & Material – Preform & Crown Cap Executive (thời vụ 4 tháng)

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

-Theo dõi, cập nhật và phân phối tài liệu kịp thời khi có sự thay đổi

-Đăng ký cơm, tăng giảm phiếu cơm

-Cung cấp form mẫu đang hiệu lực cho phân xưởng đảm bảo đày đủ kịp thời.

-Theo dõi cấp phát VPP, BHLĐ

-Lập và trình ký hồ sơ, chứng từ liên quan đến nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo,thuyển chuyển, thôi việc, nghỉ phép…..

-Lập trình ký phiếu yêu cầu mua vật tư, theo dõi PR, xuất, hoàn kho.

-Cập nhật chấm công thực tế hàng ngày vào sổ chấm công

-Thực hiện tổng hợp chấm công công đoạn hàng ngày để trình ký và chuyển đến bộ phận liệu SAP.

-Tổng hợp KPIs của bộ phận theo đúng quy định.

-Cập nhật các danh mục an toán JSA(bảng phân tích mối nguy công việc), SWP (tiêu chuẩn thao tác an toàn)…..

-Kiểm tra tính hiệu lực của các quy trình thủ tục, hướng dẫn công việc về ATVSLĐ tại bộ phận.

-Giám sát, đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các tổ chấp hành nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn….

-Tổng hợp báo cáo sản xuất đến cấp trên trược tiếp chính xác, đầy đủ và kịp thời.

-Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

-Sử dụng vi trính văn phòng