0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương]-Administrative Service Specialist Document Controlling (Chuyên viên văn thư lưu trữ)

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

-Quản lí dấu mộc công ty đảm bảo dấu mộc công ty được kiểm soát và đóng dấu đúng quy định, báo cáo định kì

-Thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ tài liệu theo quy định của THP, qui trình của pháp luật đảm bảo các văn bản đi đến được vào sổ, theo dõi, chuyển phát và lưu trữ đúng quy định.

-Tham gia xây dựng cập nhật cải tiến các quy định, quy trình nghiệp vụ văn thư lưu trữ


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành văn thư lưu trữ

-Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tương đương tại doanh nghiệp có quy mô 500 người trở lên