0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Administrative to Finance Department Executive/ Nhân viên Hành Chính Phòng Kế Toán

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

1.Theo dõi các mục tiêu để đảm bảo bàn giao mục tiêu của Khối Tài chính

  • Mục tiêu OGSM và Kế hoạch điều hành (Operarion Plan
  • Kế hoạch ngân sách AOP
  • Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát chứng từ/ hồ sơ/ tài liệu trình ký
  • Theo dõi, giám sát tính tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình.
  • Thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất/ khác thuộc Khối Tài chính.

2. Thực hiện các công việc hành chính văn thư theo đúng quy định, tiêu chuẩn của nhóm ASA (Assistant/ Secretary/ Admin) nhằm trợ giúp cho Cấp trên điều hành hoạt động của Khối Tài Chính bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ sau đây và đảm bảo thực hiện tuân thủ các quy định có liên qua

3. Tổ chức các cuộc họp của Khối Tài Chính đảm đảm bảo đúng theo quy định liên quan đến qui tắc quản lý cuộc họp

 


Các điều kiện cần có

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, luật, kế toán-tài chính, quản lý nhân sự.
  • Thành thạo vi tính văn phòng
  • Tiếng Anh giao tiếp
  • 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương