0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] AP Specialist – Hậu Giang/ Chuyên Viên Kế Toán Thanh Toán – Hậu Giang

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn nhà cung cấp và các chứng từ theo hợp đồng, đơn đặt hàng,… phù hợp với điều kiện hợp đồng, đơn đặt hàng và quy định của pháp luật, theo quy định của luật VAS & nội bộ công ty

Chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời của việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào cơ sở dữ liệu SAP có liên quan

Theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan hoàn thành hồ sơ đảm bảo thanh toán đúng hạn

Hỗ trợ các phòng ban thực hiện đúng quy trình thanh toán

Kiểm tra , đối chiếu số dư công nợ với nhà cung cấp theo yêu cầu của nhà cung cấp và của công ty

Phối hợp với bộ phận kế toán tổng hợp hạch toán và reconcile việc ghi nhận tài khoản phụ trách

Theo dõi chi tiết tình trạng các đơn hàng ghi nhận vào hệ thống SAP chưa ghi nhận công nợ

Theo dõi tình trạng các đơn hàng tạm ứng nhà cung cấp

Theo dõi thời hạn các bảo lãnh hợp đồng và phối hợp với bộ phận liên quan để yêu cầu NCC thực hiện gia hạn bảo lãnh trước khi các bảo lãnh hết hiệu lực 15 ngày

Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần gửi đến trưởng bộ phận thanh toán

Theo dõi tình hình hóa đơn của NCC gửi đến bộ phận Kế toán

Kiểm tra việc xóa các khoản thanh toán bằng tiền mặt, các khoản thanh toán nội bộ của nhà máy

Kiểm tra việc ghi nhận vào hệ thống SAP của các thành viên nhóm Kế toán thanh toán theo đúng yêu cầu của cấp trên

Tập hợp các báo cáo,…


Các điều kiện cần có

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học Tài chính Kế toán

Đọc hiểu tiếng anh, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Ưu tiên trình độ Anh văn thương mại & có kiến thức về Thanh toán quốc tế

Có từ 2 năm kinh nghiệm kế toán trở lên