0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Assistant to CEO – General Management

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Tiếp nhận, phân phối, điều phối và lập kế hoạch đảm bảo lịch hoạt động của Tổng Giám Đốc (TGĐ) được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, hợp lý và hiệu quả đảm bảo hoàn thành AOP.
 • Tham mưu và hỗ trợ cho TGĐ trong công tác hoạch định, quản lý, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhằm đạt mục tiêu của Công ty. (ngoại trừ dự án Nhà máy mới)
 • Phối hợp và tổ chức các hoạt động của bộ phận nhằm đảm bảo cầu nối cho liên lạc thông suốt giữa TGĐ và các đối tác liên quan.
 • Kiểm tra, thẩm định, kiểm soát nội dung các văn bản, báo cáo trình TGĐ phê duyệt của các Khối (ngoại trừ các hồ sơ/ chứng từ liên quan đến kỷ thuật/ dự án).
 • Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động và đôn đốc các Khối/ đơn vị thực hiện các quyết định, chỉ thị và nhiệm vụ TGĐ giao.
 • Lập kế hoạch và đề xuất nội dung họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) cho các thành viên HĐQT.
 • Đảm bảo các yêu cầu từ HĐQT tới các cấp quản trị cấp cao được truyền thông đầy đủ, rõ ràng.
 • Trưc tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác do TGĐ giao.
 • Báo cáo theo dõi tình hình hoạt động, tổng hợp, báo cáo kết quả của các đơn vị theo tuần/ tháng tới TGĐ.
 • Báo cáo kết quả hoạt động doanh nghiệp hàng tháng so với kế hoạch mục tiêu.
 • Lập và gửi biên bản họp HĐQT cho các thành viên HĐQT.
 • Chịu trách nhiệm sử dụng có hiệu quả toàn bộ nguồn lực của Công ty mà vị trí này quản lý và sử dụng (nếu có).
 • Đánh giá thành tích công tác, đề nghị khen thưởng kỷ luật và thuyên chuyển nhân sự nhằm tạo động lực làm việc (hướng dẫn công việc, môi trường làm việc, thăng tiến, phản hồi,…)

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp Cao học hoặc Đại học chuyên ngành QTKD, kinh tế, ưu tiên cho các vị trí cao hơn.
 • Thông thạo tiếng Anh, vi tính văn phòng.
 • Kỹ năng quản trị, thuyết trình, phân tích.
 • Trên 5 năm kinh nghiệm ở cương vị Quản lý cấp cao, ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm TGĐ điều hành doanh nghiệp lớn.