0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Beverage Confirmation Teamleader

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

-Lập kế hoạch nhân sự và phân công cho nhân viên trực thuộc thực hiện việc nhập báo cáo sản xuất lên hệ thống SAP

-Thực hiện chuyển các nguyên liệu cần xuất cost center sang kho đảm bảo chính xác, kịp thời trên SAP để kho thực hiện nghiệp vụ xuất.

-Thống kê số liệu thời gian hoạt động hằng ngày của các thiết bị gửi MA.

-Theo dõi và kiểm tra số liệu phế phẩm, phế liệu của tất cả các line được nhập lên hệ thống đảm bảo các số liệu chính xác.

-Kiểm tra việc nhập số liệu dựa theo báo cáo có trên hệ thống để kiểm tra số liệu giữa hệ thống và các báo cáo sản xuất đảm bảo chính xác.

-Đề xuất ý tưởng/ tham gia cải tiến quy trình, quy định, HDCV, ATLĐ, 5S, ISO.

-Hướng dẫn giao việc, cập nhật kết quả và giám sát công việc hàng ngày đối với nhân viên cấp dưới.

-Thiết lập mô tả công việc, KPIs cho nhân viên cấp dưới.

-Động viên và phản hồi đánh giá năng lực.

-Đề xuất kỷ luật, khen thưởng, thăng tiến và lên kế hoạch đào tạo.

-Báo cáo sự không phù hợp trong quá trình thực hiện công việc đến cấp trên để có hướng xử lý kịp thời.

-Báo cáo tiến độ kết quả công việc thực hiện nhóm.

-Thực hiện công việc khác theo yêu cầu cấp trên.


Các điều kiện cần có

-Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên.

-Vi tính văn phòng.

-có kinh nghiệm 1 năm về quản lý và nhập liệu, biết sử dụng phần mềm SAP.