0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Buying Adhoc Manager

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

Lập và tổ chức triển khai chiến lược Mua hàng trong giai đoạn nhằm đảm bảo phù hợp và đáp ứng được Chiến lược kinh doanh của Công ty (ngắn, trung và dài hạn), Xây dựng lợi thế cạnh tranh tối ưu hóa chi phí mua hàng và giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng

 • Thiết lập chiến lược mua hàng 1-3 năm và kế hoạch thực hiện dự án/ý tưởng… để đạt mục tiêu bao gồm lộ trình triển khai qua từng năm (roadmap), đo lường (KPI measure) và hoạch định nguồn lực (workforce/resource planning)
 • Triển khai từ chiến lược mua hàng của Công ty và nhận diện các yếu tố nền tảng (building block) để đạt được mục tiêu chiến lược và xác định mục tiêu 3 năm cho từng yếu tố nền tảng (building block)
 • Nghiên cứu, đánh giá thị trường, so sánh chuẩn đối sánh của thị trường cung ứng để xác định kế hoạch tạo nguồn hàng năm (annual sourcing plan) cho từng ngành hàng chiến lược và ước lượng khả năng tiết kiệm chi phí mua hàng

 

Chịu trách nhiệm mua tất cả nguyên vật liệu, hàng hóa và dịch vụ mang tính thời điểm nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và tuân thủ qui trình, chính sách Công ty.

 • Thực hiện qui trình lựa chọn Nhà cung cấp (đấu thầu, phát triển chiến lược đàm phán, thương lượng…) để mang lại hiệu quả chi phí mua hàng cao nhất.
 • Ký kết Hợp đồng và/hoặc phát hành đơn đặt hàng (PO) với Nhà cung cấp kịp thời đáp ứng yêu cầu mua hàng (PR-PO processing)
 • Soạn lập đơn đặt hàng (PO) theo thời điểm để gửi các nhà cung cấp. Quản lý và vận hành đơn đặt hàng đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu của các bên liên quan.
 • Phối hợp, hỗ trợ tất cả các phòng ban chức năng liên quan nhằm bảo đảm nguồn cung ứng cho các hoạt động sản xuất, điều hành được thống nhất, thông suốt trong toàn công ty và phù hợp với chiến lược, chính sách của công ty
 • Phối hợp đánh giá năng lực định kỳ (KPIs) Nhà cung cấp dựa trên phân loại Nhà cung cấp bằng mô hình Supply Possitioning để thiết lập chiến lược tạo mối quan hệ phù hợp với Nhà cung cấp

 

Các nhiệm vụ khác


Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp đại học, thạc sỹ/ MBA là ưu thế
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm mua hàng tại vị trí tương đương ở công ty lớn, ngành thực phẫm và nước giải khát là ưu thế
 • Có kiến thức sâu về thị trường, nhà cung cấp
 • Có kiến thức chuyên môn về ngành hàng
 • Có kiến thức về qui trình đấu thầu
 • Nắm rõ về chuỗi cung ứng, thu mua và thành thạo các phạm trù, hệ thống & quy trình
 • Thành thạo SAP, BI, MS Excel và MS Office
 • Thành thạo tiếng Anh
 • Các kỹ năng cao cấp về thương lượng và ký kết hợp đồng
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kỹ năng trao đổi hiệu quả
 • Kỹ năng quản lý dự án
 • Độ nhạy bén cao trong thương mại
 • Kỹ năng phân tích tốt