0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Chuyên viên Corp. QA – Dự án và cải tiến QA/QC tại các nhà máy/ Corp. QA QA/QC Plant Project & Improvement Specialist

Giá trị THP mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

– Đề xuất kế hoạch đánh giá hệ thống quản lý được áp dụng tại công ty hàng năm (đánh giá nội bộ và đánh giá bên ngoài). Tổ chức và phối hợp với các đối tác bên ngoài và các Khối/Phòng liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá hệ thống được phê duyệt. Kiểm soát tiến độ của việc thực hiện. Đề xuất các điều chỉnh cần thiết (nếu có), lấy phê duyệt cho việc thực hiện nhằm bàn giao kết quả dự kiến. Định kỳ báo cáo hiệu lực của việc thực hiện

– Đề xuất chương trình cải tiến chất lượng hệ thống quản trị. Tổ chức và phối hợp với các đối tác bên ngoài và các Khối/Phòng liên quan để triển khai thực hiện các chương trình được phê duyệt.Kiểm soát tiến độ của việc thực hiện. Đề xuất các kế hoạch/hành động cải tiến cần thiết, lấy phê duyệt cho việc thực hiện nhằm bàn giao kết quả dự kiến.

– Tham gia họp cùng các bộ phận liên quan để xác định hành động khắc phục/hành động cải tiến qua CHCT từ thị trường/ từ các cuộc đánh giá và phối hợp/giám sát triển khai thực hiện.

– Thực hiện kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các dự án dự án phát triển dây chuyền sản xuất sản phẩm mới/bao bì mới/ thiết bị mới nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu liên quan về chất lượng & vệ sinh an toàn thực phẩm

– Tổ chức thực hiện các kế hoạch/chương trình/hoạt động được phê duyệt cải tiến hệ thống theo tiêu chí Lean và cải tiến liên tục trong toàn Công ty, nhằm đạt được chỉ tiêu thỏa mãn khách hàng nội bộ và bên ngoai, chỉ tiêu hiệu lực và hiệu quả của hệ thống theo mục tiêu công ty ngắn hạn dài hạn của Công ty


Các điều kiện cần có

– Tốt nghiệp Đại học  chuyên ngành Hóa, Hóa Thực phẩm, Sinh học

– Có kiến thức về qui trình công nghệ liên quan trong ngành thực phẩm/Nước giải khát

– Có kiến thức về chất lượng & vệ sinh an toàn thực phẩm và các luật định liên quan chất lượng & vệ sinh an toàn thực phẩm

– Có kiến thức về các tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 22000/FSSC, HALAL Jakim MS 1500, TCVN ISO/TS 22002-1, 4/AIB(Food safety & Food defense)

– Thành thạo vi tính văn phòng

– Tiếng Anh đọc hiểu tốt tài liệu chuyên ngành.

– Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương trong cùng lĩnh vực/ ngành thực phẩm

– Có kiến thức Quản lý dự án

– Có kiến thức kiểm soát và cải tiến quá trình bằng kỹ thuật thống kê(SPC)