0937-476-921 219 Đại Lộ Bình Dương, Thanh Phố Thuận An, Bình Dương T2 - T7: 8.00 - 17.00. Chủ nhật: Nghỉ

[Bình Dương] Chuyên viên Corp. QA – Inventory NCR, SPC/ Corp. QA Inventory NCR, SPC Specialist

Giá trị thp mang lại

5 giá trị mà môi trường làm việc tại THP
+ Thành tích – Đam mê
• Thành tích của tôi được đánh giá công bằng và rõ ràng, không thiên vị
• Môi trường này tạo cơ hội để tôi thực hiện những gì tôi đam mê
+ Phát triển – Ảnh hưởng
• Tôi được tạo điều kiện để tôi phát triển
• Tôi thấy công việc của tôi đóng góp tạo giá trị cho Công ty & đồng đội của tôi thành công
+ Tư duy cải tiến – Sáng tạo
• Tôi được tạo điều kiện sáng tạo trong việc thực hiện công việc
• Công ty triển khai các chương trình mới mang giá trị đến cho nhân viên & khách hàng
+ Văn hóa làm việc – Xây dựng mối quan hệ
• Văn hóa làm việc giữa đồng nghiệp & cấp trên hành xử với nhau & với tôi theo giá trị Cốt lõi Công ty
• Tại môi trường làm việc với đồng nghiệp: cởi mở, hợp tác, quan tâm lẫn nhau
+ Lãnh đạo – Tôn trọng
• Sếp lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ & dẫn dắt sự phát triển của tôi & đồng đội
• Công ty muốn lắng nghe để tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc tốt hơn


Mục đích công việc

 • Đề xuất chương trình cải tiến chất lượng hệ thống quản trị, chương trình đo lường giám sát chất lượng sản phẩm tại thị trường. Tổ chức và phối hợp với các đối tác bên ngoài và các Khối/Phòng liên quan để triển khai thực hiện các chương trình được phê duyệt. Kiểm soát tiến độ của việc thực hiện. Đề xuất các kế hoạch/hành động cải tiến cần thiết, lấy phê duyệt cho việc thực hiện nhằm bàn giao kết quả dự kiến. Định kỳ báo cáo hiệu lực của việc thực hiện
 • ‘Thực hiện kiểm tra và giám sát chất lượng các sản phẩm nước giải khát trong quá trình lưu trữ-phân phối theo đúng các yêu cầu của kế hoạch chất lượng, chính sách bảo đảm sản phẩm toàn vẹn trong quá trình vận chuyển, …
 • Tổ chức thực hiện các kế hoạch/chương trình/hoạt động được phê duyệt cải tiến hệ thống theo tiêu chí Lean và cải tiến liên tục trong nghành nước giải khát, nhằm đạt được chỉ tiêu thỏa mãn khách hàng nội bộ và bên ngoài, chỉ tiêu hiệu lực và hiệu quả của hệ thống theo các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty thông qua:
 1. Triển khai và thực hiện chương trình quản lý chi phí chất lượng và hao phí (Lean)
 2. Triển khai và áp dụng các công cụ cải tiến thống kê trong giám sát đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực quy trình
 3. Triển khai và thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức cho người lao động về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Các nhiệm vụ khác

Các điều kiện cần có

 • Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Hóa, Hóa Thực phẩm, Sinh học
 • Có tối thiểu 3 kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành chế biến sản xuất thực phẩm, đồ uống (FMCG)
 • Có kiến thức về các quá trình và thiết bị liên quan trong ngành NGK
 • Có kiến thức và kỹ năng quản lý dữ liệu, phân tích thống kê, đo lường, báo cáo
 • Có kiến thức về tính toàn vẹn của sản phẩm (lưu trữ, vận chuyển, phân phối)
 • Có kiến thức về CL – ATVSTP và các luật định liên quan ATVSTP
 • Sử dụng thành thạo 7 công cụ quản lý chất lượng (SPC)
 • Kiến thức SAP là một lợi thế